Hvad er EDI?

EDI er en forkortelse for Electronic Data Interchange og er en filudvekslingsmetode imellem virksomhedernes forskellige økonomisystemer. Her udveksles dokumenter og det er typisk udveksling af ordre og fakturaer imellem forretningspartnere.

DB har i samarbejde med branchens kæder og indkøbsforeninger fastlagt fælles standardarder for elektronisk samhandel i byggevarebranchen. Byggevarehandelen ønsker med dette at effektivisere og forenkle mulighederne for elektronisk dokumentudveksling mellem branchens leverandører.

Formålet med at udarbejde og fastlægge fælles branchestandarder er naturligvis at skabe en nem og effektiv tilgang til at udveksle dokumenter for såvel kæder og indkøbsforeninger som leverandører. Denne brancheløsning skal minimere omkostninger samtidig med, at langt flere leverandører får mulighed for at udnytte en teknologi, der hidtil har været forbeholdt få, store leverandører. På byg-e’s hjemmeside kan man læse meget mere om branchens elektroniske samhandelsløsning.

EDI

DB EDI-standard (tidligere TUN EDI-standard) er den fælles branchestandard for EDI-dokumenter. Den fælles DB EDI-standard version 1.1 tager udgangspunkt i HANCOM version96A og omfatter dokumenterne Invoice, Orders, Betalingsadvis og Ordrebekræftelse.

DB EDI-standard trådte i kraft tilbage i juni 2003, under TUN EDI-standard.

Herunder findes segmentbeskrivelsen af DB EDI-standard for byggevarer:

OIOUBL

OIOUBL er den fælles branchestandard for XML dokumenter. Dokumentation for OIOUBL 2.02 byggevarestandard omfatter følgende dokumenter:

Hvem er byg-e?

byg-e fungerer som udbyder af elektroniske samhandelløsninger til byggevarebranchen og er i dag ejet af Brancheforeningen Danske Byggecentre. byg-e har til formål at gøre elektronisk samhandel nemt og overskueligt for branchens parter, hvad enten det er leverandører eller byggecentre. I dag udbyder byg-e både EDI- og webshop løsninger, der skal fremme handlen mellem byggecentrene og deres leverandører. Over 200 leverandører og over 400 forhandlere benytter i dag byg-e’s IT løsninger.

Hvad kan I få ud af byg-e?

Ved hjælp af byg-e kan jeres virksomhed modtage ordrer og sende fakturaer elektronisk. I stedet for at skulle aflevere og modtage EDI ordre/faktura, fra og til 400 forskellige byggecentre i forskellige formater, så kan I sende i en type format til byg-e, som oversætter det til det format som, hver enkelt byggecenter kan læse.

I vil blive oprettet hos byg-e og derigennem kan I udveksle EDI dokumenter gratis med de samhandelspartnere, som er tilsluttet byg-e.

Ser mere her om EDI, klik på byg-e’s logo