1 2 3 4 5   

Nye udbudsregler træder i kraft i dag

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en revideret udbudslov, hvor størstedelen af ændringerne træder i kraft i dag, fredag 1. juli. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en kort vejledning om ændringerne suppleret med spørgsmål og svar.

Læs mere

ELFORSK-pulje: Søg om støtte til innovative grønne løsninger inden for digitalisering og sektorkobling

Danmark er et foregangsland både hvad angår produktion af vedvarende energi og forbrug af grøn strøm – men der er stadig et behov for løsninger, der kan binde energiproduktion og -forbrug intelligent sammen.

Læs mere

Ny aftale: Billigere elfirmabiler og skattefri opladning på arbejdspladsen

Bilister med elfirmabiler kan se frem til at slippe billigere i skat, samtidig med at arbejdsgiverbetalt opladning på arbejdspladsen bliver skattefri. Det er indholdet i en justering af aftalen om en grøn vejtransport, hvor det også fremgår, at bilister med plug-in hybridfirmabiler skal betale mere i skat fra 2023.

Læs mere
1 2 3 4 5   

Politik & analyse

Byggematerialernes klimaaftryk

Økonomisk kvartalsoversigt

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien