1 2 3 4 5   

Danmarks gassystem opgraderes til mere grøn gas

En investering på 773 millioner kroner skal geare det danske gassystem til, at grøn biogas fortrænger sort naturgas. Det er godt for klimaet, samfundsøkonomien og forsyningssikkerheden.

Læs mere

Byggeriets Klimapriser 2022 blev overrakt i maj

Den danske byggebranche var bredt repræsenteret med indlæg af både Martin Ravn-Nielsen, CEO i HusCompagniet A/S og Balder Johansen fra LOGIK & Co, da Danske Byggecentre uddelte Byggeriets Klimapriser 2022.

Læs mere

Det går stærkt i ByggeBasen

Interessen for at bygge bæredygtigt vokser i disse år. Kravene fra kunder i byggecentrene om dokumentation bliver større og større. Ny lovgivning bl.a. omkring byggematerialers CO2 aftryk kræver detaljeret dokumentation fra leverandørerne.

Læs mere
1 2 3 4 5   

Politik & analyse

Byggematerialernes klimaaftryk

Økonomisk kvartalsoversigt

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien