Brancheaftale om bedre taglægter

Brancheaftalen for taglægter er blevet fornyet fra 1. september 2011. Det er specielt den nye CE-mærkning af konstruktionstræ og dermed også af taglægter, der nødvendiggør en opdatering af aftalen.

Taglægter skal være CE-mærket fra 1. januar 2012 ligesom alt andet konstruktionstræ. Derfor er dette krav nu automatisk en del af aftalegrundlaget i den reviderede brancheaftale for taglægter. Som en del af CE-mærkningen skal styrkeklassen angives efter gældende europæiske regler som C18. T1-mærkningen udgår. Der er ikke foretaget andre ændringer i aftalen.

Du kan læse hele brancheaftalen for taglægter her.

Brancheaftale om træbaserede tagplader

For at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i dansk byggeri, har en række af byggeriets organisationer indgået en fælles aftale om krav til træbaserede plader, der anvendes i forbindelse med tagarbejder. Aftalen omfatter alene manuel håndtering (enkeltmandshåndtering) af de nedenfor nævnte pladetyper.

Aftalen er således ikke til hinder for, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, se Arbejdstilsynets vejledning om "Løft, træk og skub", At-vejledning D.3.1.

Aftalens omfang

Brancheaftalen omfatter krydsfiner- og OSB-plader, der lægges og monteres på bygninger som undertag eller som tagunderlag for tagdækning, i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Kompositplader af krydsfiner eller OSB, f.eks. med belægning af tagpap, er også omfattet af aftalen.

Aftalen er gældende for alle der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri.

Dimension og vægt

Af hensyn til den enkelte persons manuelle håndtering må pladestørrelsen ikke overskride en største bredde x længde på 650 x 3100 mm, og den faktiske vægt i normal, leveringstør tilstand må ikke overskride 18 kg. pr. plade.

Godkendelse og dokumentation

Følgende CE-mærkede tagplader, afprøvet og mærket iht. DS/EN13986/NA, er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300). Pladens vægt skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen.

Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft 1. marts 2010. I en overgangsperiode på 12 måneder frem til 1. marts 2011 har branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig aftalens krav.

Referencer

Yderligere oplysninger om de enkelte produkter findes i leverandørbrugsanvisninger. Valg og anvendelse af træplader i byggeriet findes i anvisninger fra Træinformation. Vedrørende arbejdsmiljøforhold henvises til gældende AT-vejledninger og branchevejledninger. Se brancheaftalen her.