Det er på tide, at vi forbedrer og energieffektiviserer de offentlige bygninger.

Det er budskabet i vores nye udspil, som vi lancerer sammen med en række organisationer.

Mange offentlige bygninger er i dårlig stand, herunder kommunale og regionale bygninger såsom skoler, daginstitutioner og plejehjem. Bygningerne har et stort energiforbrug og dårligt indeklima, hvilket påvirker både miljøet og brugernes sundhed og trivsel negativt.

En investering i energieffektivitet og indeklimaforbedringer gavner ikke kun klimaet og brugernes sundhed, men er også en god økonomisk investering.

Vi foreslår konkrete initiativer såsom et grønt anlægsloft, minimumskrav for indeklimaet, og vi opfordrer politikerne til at udarbejde en ambitiøs plan for renovering og energieffektivisering af de offentlige bygninger i Danmark.

Læs hele udspillet her: https://lnkd.in/eq7PZDqQ