Brancheforeningen Danske Byggecentre fejrer 125-års jubilæum og ser fremad på fremtidens bæredygtighed og dokumentation på byggematerialer

Brancheforeningen Danske Byggecentre fejrer i dag sit 125-års jubilæum og benytter lejligheden til at se fremad mod en mere bæredygtig fremtid for byggebranchen i Danmark. Ved jubilæet fremhævede formanden Thorbjørn Sejer branchens ansvar for bæredygtighed og behovet for øget dokumentation af byggematerialer.

"De 125 år har været omskiftelige. Vi og byggeriet har stået over for økonomiske kriser, 2 verdenskrige, politiske ændringer og teknologiske fremskridt. Det har været en periode hvor byggeriet har ændret sig, og hvor byggeriet og kravet til bygninger har ændret sig markant," udtalte Thorbjørn Sejer, formand for Brancheforeningen Danske Byggecentre.

I øjeblikket er dokumentation af byggematerialer og fokus på bæredygtighed blandt de primære bekymringer for værdikæden i byggebranchen. Med lovgivningsmæssige og moralske krav om sænkning af CO2-udledningen, ser foreningen en stigende efterspørgsel efter byggematerialer, der ikke kun opfylder standarderne for kvalitet og holdbarhed, men også for miljømæssig og social ansvarlighed.

"Vi vil fortsætte med at samarbejde med producenter, leverandører, lovgivere og andre interessenter for at skabe en mere bæredygtig fremtid for byggebranchen i Danmark. Det er vores mål at være i front for denne udvikling og aktivt fremme brugen af dokumenterede og mere bæredygtige byggematerialer og praksisser," udtalte Thorbjørn Sejer.

I de kommende år vil dokumentation af byggematerialers oprindelse, produktionsprocesser og miljømæssige fodaftryk blive stadig vigtigere. EPD’e, certificeringer og standarder, der fremmer bæredygtighed og ansvarlig forvaltning af ressourcer, vil også spille en central rolle i valg af byggematerialer.

Brancheforeningen Danske Byggecentre ser frem til at fortsætte samarbejdet med producenter, leverandører, lovgivere og andre interessenter for at skabe en mere bæredygtig fremtid for byggebranchen i Danmark.