Notatet “Metode til fastsættelse af fremtidige grænseværdier for nybyggeri” er udviklet arbejdsgruppe B, som har data, LCA og dokumentation som hovedfokus. Det beskæftiger sig bl.a. med de områder inden for nybyggeri, som i dag ikke er omfattet klimakrav. Bl.a. ses der nærmere på mulige krav til byggeprocessen og forskellige krav til forskelligt byggeri, ligesom der behandles en såkaldt diskonteringsfaktor. Denne sikrer, at der holdes fokus på den CO2, som udledes i dag og mindre fokus på den, som udledes om 50 år, og som er forbundet med stor usikkerhed.

Fokus på at opsamle og gøre data, erfaringer og beregninger tilgængelige

Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri tæller en lang række organisationer i og omkring byggeriet – herunder Danske Byggecentre. Netværket arbejder bl.a. med at skabe ejerskab og finde løsninger til implementeringen af regeringens nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Arbejdet er fordelt i en række forskellige arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppe B har det seneste år haft fokus på at diskutere og udvikle forslag til strukturer og løsninger, der kan sikre at data, erfaringer og beregninger opsamles og gøres tilgængelige, således at der i fællesskab kan etableres det bedst mulige grundlag for fremtidig.

DOWNLOAD NOTATET HER

Kilde: Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri