Langt størstedelen af elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne består deres grundforløbsprøve, og karaktererne er generelt høje, når elever og lærlinge går til de afsluttende prøver. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Når elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne går til grundforløbsprøven og de afsluttende prøver, er niveauet generelt højt. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Konkret viser tallene, at 95 procent af eleverne bestod deres grundforløbsprøve fra 2020 til september 2023, når man ser på tværs af alle erhvervsuddannelser. Grundforløbsprøven gennemføres ved afslutning af grundforløbets 2. del og skal som udgangspunkt bestås, før eleven kan fortsætte skoleundervisningen på hovedforløbet.

I samme periode er der i 51 procent af de afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne givet karakteren 10 eller 12.

Det er første gang, der nu er offentliggjort karakterdata for erhvervsuddannelserne. Det sker som følge af udmøntningen af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020. Her blev det besluttet at følge karakterdata på erhvervsuddannelsesområdet, bl.a. for at understøtte dialogen med erhvervsuddannelsesinstitutionerne om den faglige kvalitet.

”Dygtige faglærte er fuldstændigt afgørende for vores velfærdssamfund og den grønne omstilling. Det er dem, der passer på vores yngste og ældste, og det er dem, der sætter ladestandere op og bygger vindmøller. Men vi har brug for, at endnu flere tager en erhvervsuddannelse. Derfor glæder det mig også, at vi har afsat et historisk stort beløb af på finanslovsforslaget til at hæve kvaliteten på erhvervsuddannelserne, så vi kan sikre, at vi får mange flere til at søge ind på og gennemføre en erhvervsuddannelse,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Se data for enkelte uddannelser (uddannelsesstatistik.dk)

Om tallene

De afsluttende prøver tages ved afslutning af erhvervsuddannelsen eller efter et trin på hovedforløbet.

Der er forskelle i andelen af afsluttende prøver med karakteren 10 eller 12 på tværs af de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser. Man skal dog være påpasselig med at sammenligne karakterer på tværs af erhvervsuddannelserne, da både prøveformer og de faglige krav på erhvervsuddannelserne varierer meget. F.eks. er der forskel på, hvor mange prøver eleverne skal til. Derfor viser data ikke, hvor mange elever der har fået en bestemt karakter, men i stedet, hvilke karakterer der er givet ved de enkelte prøver.

Kilde: Børne- OG Undervisningsministeriet