Sikkerhedsstyrelsen får med en lovændring udvidede beføjelser til at sikre en mere omfattende kontrol af ulovligt salg af lattergas til privat brug. Det gøres nu ulovligt at sælge lattergas til beruselse uanset mængden.

Det er farligt at bruge lattergas til beruselse, og derfor har et politisk flertal nu givet forbedrede muligheder for at kontrollere ulovligt salg og dermed mindske brugen af lattergas. Lovændringen sikrer bl.a., at Sikkerhedsstyrelsen kan gennemføre sager, hvor forhandlerne kontrolleres, uden at styrelsen identificerer sig selv som myndighed.

- Det har tidligere ikke været muligt at få forhandlerne dømt ved at bruge anonym kontrol. Det forventer vi vil være muligt med lovændringen. Vi kan altså kontakte en forhandler og forsøge at købe lattergas ved at udgive os for at være en forbruger. På den måde kan vi afsløre de steder, hvor forhandlerne fx ikke tjekker om køberen er erhvervsdrivende eller sælger lattergas over den tilladte mængde til forbrugerne, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Stine Pedersen.

Lattergas bliver i stigende grad solgt på sociale medier. Fremover kan Sikkerhedsstyrelsen pålægge platformene at fjerne diverse indhold og profiler, hvor der markedsføres lattergas, hvis indholdet ikke fjernes frivilligt.

- Salget på sociale medier er et stort og stigende problem, og det kan være svært at identificere sælgerne på sociale medier. I dag er der et godt samarbejde med de sociale platforme om at fjerne ulovligt indhold. Der kan dog komme nye platforme til eller forhold kan i øvrigt ændre sig. Derfor er det vigtigt, at vi kan pålægge de her platforme at fjerne det indhold, som i sidste ende er til fare for forbrugerne og ofte havner hos den yngste målgruppe, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Stine Pedersen.

Desuden forpligtes forhandlere nu til at have et effektivt alderskontrolsystem, så der ikke sælges lattergas til personer under 18 år.

Det er fra 1. juli, hvor loven træder i kraft, ikke længere lovligt for forbrugere at være i besiddelse af lattergas på offentlige steder. Det betyder, at politiet får mulighed for fx at gribe ind over for besiddelse af lattergas på uddannelsesinstitutioner, hvor lattergas ikke hører hjemme, eller over for salg fra fx biler.

Fakta om lovændringen

  • Det gøres ulovligt at sælge lattergas til beruselse uanset mængden.
  • Der indføres bødestraf ved besiddelse af lattergas uden anerkendelsesværdigt formål på offentligt tilgængelige steder. Fx på uddannelsesinstitutioner og i nattelivet.
  • Der indføres pligt til at kontrollere, at køber er en erhvervsdrivende ved salg af mere end 17 gram lattergas.
  • Det bliver muligt at påbyde sociale medier at fjerne ulovligt indhold og profiler, hvor der sælges lattergas.
  • Der indføres pligt for forhandlere til at have et effektivt alderskontrolsystem så der ikke sælges lattergas til personer under 18 år.
  • Overtrædelse af reglerne straffes med bøde og under skærpende omstændigheder fængsel op til 2 år.
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen