Danske Byggecentre hilser EU-Kommissionens reviderede bygningsdirektiv velkommen, da det vil bidrage til at fremskynde renoveringerne af bygninger i EU og derved bidrage til at opnå EU's klimamål.

Direktør Palle Thomsen udtaler: "Vi i Danske Byggecentre er glade for det reviderede bygningsdirektiv, da det vil øge fokus på energieffektivitet og bæredygtighed i bygninger. Vi er også glade for, at direktivet vil gøre det lettere og mere rentabelt for boligejere og virksomheder at renovere deres bygninger. EU-Parlamentet lægger blandt andet op til, at de dårligst ydende offentlige bygninger skal nå mindst energimærke E i 2027 og D i 2030. ligesom de dårligste boliger minimum skal ramme et E-mærke i 2030 og D-mærke i 2033."

Danske Byggecentre mener, at det reviderede direktiv vil føre til en styrkelse af byggebranchen, både økonomisk, men også i skabelsen af nye jobmuligheder. Samtidig vil det bidrage til at gøre Europa mere bæredygtigt og reducere CO2-udledningerne.

Direktør Palle Thomsen udtaler: "Vi er glade for, at EU's reviderede bygningsdirektiv, vil være med til at sætte gang i renoveringerne af bygninger i EU. Vores medlemmer ser en stigende efterspørgsel efter bæredygtige byggematerialer og -løsninger fra deres kunder, og de står klar til at imødekomme efterspørgslen med deres store udvalg af produkter og tjenester."

De danske byggecentre har allerede gjort en betydelig indsats for at fremme bæredygtighed i byggeriet ved at tilbyde et bredt udvalg af bæredygtige produkter, herunder energieffektive isoleringsmaterialer og meget mere. Med det reviderede bygningsdirektiv forventer Danske Byggecentre at se en yderligere stigning i efterspørgslen efter bæredygtige løsninger.

Det reviderede bygningsdirektiv skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, inden det kan træde i kraft. Her mener Danske Byggecentre, at det er vigtigt, at de nationale parlamenter bakker op og skaber de nødvendige alliancer i Rådet for et positivt udfald af de kommende forhandlinger mellem Rådet, EU-parlamentet og EU-kommissionen.

Vi ser frem til vedtagelsen.