Kæderne i Danske Byggecentre stiller nu krav til data og dokumentation i ByggeBasen og har bedt alle leverandører sætte gang i arbejdet med at kvalitetssikre deres data i ByggeBasen, samt ikke mindst at indlægge al lovpligtig og bæredygtig dokumentation i ByggeBasen.

Der er i den forbindelse udarbejdet en kravspecifikation til data, så leverandørerne kan orientere sig – en såkaldt ”Branchebog”.

Kædernes repræsentanter, der tæller samtlige indkøbsdirektører, sporer da også en øget interesse – og forståelse – for ønsket om, at al dokumentation indlægges i ByggeBasen. Ikke mindst på baggrund af kædernes indsats, der ved deres aftaleforhandlinger har benyttet den udarbejdede ”branchebog”. Det har betydet, at leverandørerne forstår, at ønskerne er de samme fra alle kæder og dermed også vigtigheden af at indlægge deres dokumentation.

For at lette dialogen med leverandørerne i ByggeBasen omkring dokumentation er der desuden iværksat en indsats for at få navne på de dokumentansvarlige hos leverandørerne, så al information herom går direkte til de ansvarlige.

Kvalitetssikring af data

DB arbejder desuden løbende på at kvalitetssikre data i ByggeBasen i et godt og tæt samarbejde med kædernes IT-folk i den såkaldte ”Projektgruppen”.

Det er projektgruppens medlemmer, der til dagligt har fingeren på pulsen, hvad angår data i ByggeBasen, og de er med til at sikre de vigtige data, som byggecentrene benytter i deres daglige virke.

Dokumentation i ByggeBasen/BygDok

Kandidatlistestoffer

I forbindelse med SCIP-databasen var der en del forvirring blandt leverandørerne om, hvordan de skulle forholde sig, såfremt deres varer ikke indeholdt over 0,1 % kandidatlistestoffer. Desværre har en del leverandører også tidligere indlagt pdf’er under REACH i ByggeBasen, hvor de angiver, at deres varer ikke indeholder kandidatlistestoffer.

Det er så ikke gennemsigtigt for byggecentrene, hvilke varer der indeholder kandidatlistestoffer, hvilke der ikke gør, eller hvilke der har et lovligt indhold af stofferne. I værste fald kan produkter, der ikke indeholder kandidatlistestoffer, blive sorteret fra ved valg af produkt, når der ligger et dokument under REACCH.

Det er derfor gjort muligt for leverandører ved med flueben at angive:

- Ingen kandidatlistestoffer i produktet

- Lovligt indhold af kandidatlistestoffer i produktet

Ved sidstnævnte fremgår det i admin.byggebasen, hvad der er lovligt - ved at køre cursoren henover et grønt spørgsmålstegn. Og det gør det også i ByggeBasen under dokumentation, såfremt der er grønt lys ved ”Lovligt indhold af kandidatlistestoffer”.

Det betyder, at der kan søges på REACH, ingen kandidatlistestoffer og lovligt indhold af kandidatlistestofferne, og dermed at byggecentrene får et overblik over kandidatlistestoffer i produkterne.

DGNB kriterier

Der bygges flere og flere bæredygtige byggerier i Danmark. Specielt DGNB certificerede byggerier vinder frem, hvor der p.t. bygges over 100 om året.

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter: Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

De kriterier, der angiver kravene til produkters miljømæssige kvalitet er inkorporeret i ByggeBasen og BygDok, således at leverandørerne her kan gøre opmærksom på, hvilke kriterier deres produkter overholder ud fra et indikatornummer/produkttype og kvalitetstrin. Det bliver derved nemmere for såvel de projekterende og entreprenører som byggecentre at vælge og vejlede omkring produkter, der kan indgå i et DGNB certificeret byggeri.

Løsningen er udarbejdet i tæt samarbejde med Green Building Council, og i efteråret 2021 deltog DB i Green Building Councils kursus om DGNB certificering. BygDok fik en super feedback fra deltagerne, der kom fra store arkitekt- og ingeniørfirmaer. De glædede sig over BygDok initiativet og så en kærkommen mulighed for at hente dokumentation til deres projekter på et sted, på en nem og enkelt måde.

Materialepasset

Der er stor interesse for materialepasset, ikke mindst fra bygherrers og kommuners side, der ser en optimal mulighed for at få styr på bygningernes sammensætning i forbindelse med cirkulær økonomi og genanvendelse. Materialepasset kan ligeledes bidrage til driften af bygninger, herunder vedligeholdelse.

Der arbejdes på færdiggørelsen af materialepasset, som nu er i gang med at blive digitaliseret i et open data format. Når første udgave er på plads, vil ByggeBasens IT-afdeling fastlægge, hvordan materialepasset kan indgå i ByggeBasen/BygDok.

 

I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk