I første halvår af 2023 er Skattestyrelsens kontrol mod social dumping mundet ud i skatteopkrævninger for ca. 241 mio. kr.

På byggepladser. I landets restauranter. I landbruget og i rengøringsbranchen. Det er nogle af de steder, hvor den fælles fællesmyndighedsindsats mod social dumping gennemføres i et tæt samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet.

For det er inden for disse brancher, der erfaringsmæssigt er størst risiko for social dum-ping. Og der har været en god del at komme efter for myndighederne i årets første seks måneder. Endda i et sådant omfang, at 2023 meget vel kan blive et rekordår for indsatsen mod social dumping.

Således har indsatsen i det første halve år af 2023 resulteret i udsendte skatteopkrævninger for godt 241 mio. kr. Det viser nye tal fra myndighedssamarbejdet. Tilsvarende lød beløbet på 317 mio. kr. for hele 2022. Indsatsen og resultaterne glæder skatteminister Jeppe Bruus:

”Social dumping skal bekæmpes. Derfor er jeg også meget tilfreds med den nye opgørelse fra Skattestyrelsen, der er et tydeligt billede på, at det fælles myndighedssamarbejde virkelig betaler sig,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

”Dygtige kontrolmedarbejdere i hele landet er i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet dagligt med til at sikre ordnede forhold på de danske arbejdspladser, og at der bliver afregnet korrekte skatter og afgifter. Arbejdspladser skal selvfølgelig følge danske løn- og ansættelsesvilkår. Det er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark og for dansk økonomi. Og det bidrager det fælles myndighedssamarbejde til,” siger skatteministeren.

Skattestyrelsens opgave i forbindelse med de fælles kontrolaktioner er at sikre, at danske regler på skatte- og afgiftsområdet bliver overholdt. En kontrol mod social dumping kan for eksempel omfatte kontrol af moms eller indkomsskat for et indkomstår. I løbet af første halvår af 2023 har Skattestyrelsen gennemført ca. 1.600 kontroller mod social dum-ping i regi af den fælles myndighedsindsats. Og i 58 pct. af tilfældene har styrelsen fundet fejl eller snyd, hvilket fører til, at virksomhederne efterfølgende modtager en opkrævning fra styrelsen.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping her.

Kilde: Skatteministeriet