Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet er nu oprettet. Formålet med centeret er, gennem opbygning og formidling af viden, at bidrage til at gøre det muligt og attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet.

Det nye Videnscenter skal indsamle viden og forskningsresultater om seniorers arbejdsliv og hermed skubbe på en kulturændring, så flere arbejdspladser ønsker at fastholde og ansatte seniorer.

Analyser indikerer, at seniorer oplever at blive frasorteret på grund af deres alder, og vi ved fra undersøgelser, at det er sværere for seniorer at få et job igen, hvis de først bliver ledige. I Sverige arbejder 77 procent af de 55-64-årige, mens det tilsvarende tal i Danmark kun er 71 procent. Det kan vi gøre bedre og videnscenteret er et vigtigt bidrag hertil.

Videnscenteret er vedtaget af et flertal af Folketinget bestående af regeringen, SF, LA, RV og DF.

Videnscenteret oprettes som en selvstændig enhed under VIVE, der har ansvaret for kvalitetssikring af centerets forskningsresultater og driften af centeret. En styregruppe bestående af FH, DA, Ældre Sagen og Faglige Seniorer har ansvaret for den strategiske retning for centeret og for at udarbejde et arbejdsprogram.

Derudover vil der blive nedsat et advisory board bestående af en bred vifte af organisationer, der hver på sin måde har interesse og viden om seniorers arbejdsliv, og som kan bidrage med deres perspektiver og erfaringer. Advisory board udpeges, når centeret går i gang med arbejdet.

Der er afsat 2 mio. kr. til centeret i 2023, 10 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. i årene 2025 og 2026.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Seniorer er med deres erfaring og viden en stor ressource for vores arbejdsmarked. Men mange seniorer føler sig desværre diskrimineret på grund af deres alder. Derfor har vi brug for en kulturændring, hvor både virksomheder og medarbejdere får øjnene op for seniorernes ressourcer. Det ser jeg frem til, at vores nye Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet vil bidrage med.

Ældreminister Mette Kierkgaard:

- Arbejdsmarkedet skal være mere aldersvenligt. Mange år på bagen betyder mange års erfaring. Ældre er vidt forskellige, og derfor kan de også bidrage med vidt forskellige ting på vores arbejdsmarked. Det skal arbejdspladserne huske – både når de ansætter – men også, når de skal holde på de medarbejdere, de allerede har. Det gode arbejdsliv, hvor seniorer trives, og hvor erfaring bliver værdsat, er en af vejene ind i et godt og aktivt ældreliv. Derfor er oprettelsen af videnscenteret et vigtigt skridt i retningen mod at forstå og imødekomme de evner og behov, mange seniorer på arbejdsmarkedet har.

Kilde: Beskæftigelseministeriet