Byggebranchens påvirkning af klima og miljø har gjort det klart, at sektoren må gentænke sine metoder og arbejde målrettet mod CO2-reduktionsmålene. Vejen mod en mere bæredygtig byggebranche er kompleks, men et bedre samarbejde mellem alle aktører i byggebranchen, kombineret med en styrket rolle for erhvervsuddannelserne og efteruddannelse, spiller en nøglerolle.

Et velfungerende samarbejde blandt byggebranchens forskellige aktører, fra arkitekter og konstruktører til bygherrer og håndværkere, er af afgørende betydning for at realisere sektorens reduktionsmål. Det samarbejde rækker ud over blot at bygge bygninger, det handler også om at undgå unødvendige hindringer og spild. Samtidig skal erhvervsuddannelsernes rolle som brobygger mellem forskellige fagligheder udvides.

Erhvervsuddannelserne spiller en nøglerolle i at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have en bredere forståelse for hele byggeprocessen. Ved at uddanne kommende håndværkere med en tværfaglig tilgang kan erhvervsuddannelserne skabe en fælles forståelse for hele arbejdsprocessen. Det betyder, at en tømrer forstår, hvordan en beslutning truffet af en murer påvirker deres arbejde, og hvordan deres eget arbejde passer ind i den større sammenhæng.

Den tværfaglige forståelse er en nøgle til at undgå forsinkelser og fejl i byggeprojekter. Gennem gensidig forståelse undgår aktørerne at blokere for hinandens arbejde, forringe allerede udførte opgaver eller i værste fald at skulle starte forfra. Det er nemlig alt andet end bæredygtigt at forsinke, forværre eller ødelægge veludført arbejde.

et eksempel kunne være opførelsen af et energieffektivt boligkompleks. Hvis arkitekter, ingeniører og entreprenører ikke arbejder tæt sammen, kan det føre til ineffektivitet og potentielle fejl. Et godt samarbejde gør det muligt at optimere bygningens energieffektivitet fra start til slut.

Det samme gør sig gældende, i projekter med avancerede tekniske installationer, såsom hospitaler, hvor samarbejdet mellem forskellige faggrupper afgørende. Elektrikere, VVS’er og konstruktører skal koordinere nøje for at undgå fejl og forsinkelser, hvilket er kritisk i livsvigtige miljøer.

Men et styrket samarbejde betaler sig. Ser vi på reduktion af affald og materialespild på byggepladser, er det ikke kun miljøvenligt, men reducerer også omkostningerne. Det kræver samarbejde mellem bygherrer, entreprenører og håndværkere at finde måder at minimere spildet og genanvende materialer, så man i stedet kan øge profitten.

Endelig er det vigtigt at anerkende behovet for efteruddannelse af allerede uddannede håndværkere. I en branche i konstant udvikling, hvor teknik og nye teknologier udvikles hurtigt, er det afgørende at give erfarne fagfolk mulighed for at opdatere deres viden og færdigheder. Gennem målrettet efteruddannelse kan disse fagfolk imødekomme nye udfordringer og muligheder, der følger med den bæredygtige omstilling i byggebranchen.

Kun gennem et øget samarbejde mellem aktører i byggebranchen, en styrket tværfaglig forståelse, en forbedret projektstyring og efteruddannelse kan sektoren virkelig nærme sig sine reduktionsmål. Erhvervsuddannelsernes rolle i at uddanne en arbejdsstyrke med en helhedsforståelse vil bidrage til en mere harmonisk og bæredygtig byggeproces. Efteruddannelse sikrer samtidig, at både erfarne og kommende håndværkere er rustet til at håndtere fremtidens udfordringer.

Debatindlægget blev bragt i Altinget by og Bolig d. 15/7. og er skrevet i samarbejde meSisse Norman Canguilhem, Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Gunde Odgaard, BAT - Bygge-, Anlægs- og Trækartellet