Ny EU-skovforordning skal forhindre salg af varer, der fører til skovrydning. Reglerne forventes at træde i kraft i 2024.

Om kort tid skal danske virksomheder til at interessere sig for, om deres råvarer stammer fra områder, hvor der bliver passet på skoven. Sælgere af varer med indhold af blandt soja, palmeolie, kakao og kød skal fremover kunne dokumentere, at produktionen ikke har ført til skovrydning og skovødelæggelse.

Det fremgår af en ny skovforordning, som EU netop har vedtaget.

Miljøstyrelsen får ansvaret for at vejlede og kontrollere virksomhederne om de nye regler, der forventes at træde i kraft i 2024. Større virksomheder må forvente at skulle overholde reglerne fra slutningen af 2024, mens små- og mellemstore virksomheder får en frist på et ekstra halvt år.

Længde- og breddegrad afslører ryddet skov

Virksomheder skal blandt andet med GPS-koordinater kunne vise, at der ikke er blevet ryddet skov på det areal, som råvaren er produceret på. Virksomheder skal også dokumentere, at de overholder miljølovgivning og oprindelige folks rettigheder i produktionslandet.

Læs mere om skovrydning på Europa-Parlamentets hjemmeside

Virksomhederne risikerer bøder, hvis ikke deres råvarer er dokumenteret ’skovrydningsfri’. Hele verden er omfattet - fra Amazonas til vores skove herhjemme.

Varer i supermarkedet med indhold af skov

Hvert år mister verden et skovområde, der svarer til cirka to gange Danmarks areal, på grund af skovrydning. Træ bliver fældet og arealerne brugt til blandt andet at dyrke afgrøder, der anvendes til dyrefoder, papirprodukter, fødevarer og mange andre varer i supermarkederne.

EU har valgt at stille kravene for de varer, som er skyld i størstedelen af rydning og forringelse af skov verden over. Det gælder blandt andet varer som soja, kakao, kaffe, kvæg – både kød og læder - og træ.

Fakta om skovrydning

  • Den nye forordning definerer skovrydning, som skovområder, der fældes for at blive til landbrugsarealer.
  • Fra 1990 til 2020 er skovarealer større end hele EU's areal forsvundet (420 mio. hektar). Det svarer til ca. 10 pct. af verdens tilbageværende skove.
  • Drivhusgasudledninger fra skovrydning udgør omkring 11 procent af verdens samlede udledninger.

Kilde: Miljøministeriet