Miljøstyrelsen har analyseret og risikovurderet 20 udendørs rengøringsmidler for deres miljøpåvirkning, hvor 14 af dem vurderes til at kunne udgøre en risiko for miljøet.

Det er højsæson for at gøre haven klar til sommersæsonen, og der er mange, der shiner terrassen og de gamle havemøbler op. Derfor har Miljøstyrelsen bedt DHI om at se nærmere på, om udendørs rengøringsmidler til fliser, tag, træ og både kan udgøre en risiko for miljøet.

Projektet tog udgangspunkt i 44 udendørs rengøringsprodukter, hvor man har set på indholdsstoffer og produktets beskrivelse på hjemmesiden og label. Der blev udvalgt 20 produkter med fire forskellige indholdsstoffer til efterfølgende analyse, fare- og risikovurdering.

Den kemiske analyse af de 20 produkter viste at 14 produkter indeholder biocidaktivstoffer i mængder, som kan udgøre en risiko for jordlevende organismer.

Miljøstyrelsen er i gang med en afdækning af, om der skal foretages en eventuel sanktionering (håndhævelse) i en eller flere af de 14 sager, men der kan ikke siges noget om antal og niveau endnu. Du kan følge med, når Miljøstyrelsens håndhæver overtrædelser af kemikalielovgivningen på mst.dk.

Vil du som forbruger undgå en unødvendig belastning af miljøet, anbefaler Miljøstyrelsen at bruge håndkraft, vand og børste til at rengøre dine udendørs møbler og terrasse. Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Projektets resultater vil derudover bidrage til en vurdering af om lovgivningen på området skal ændres. EU´s detergentforordning skal revideres i 2023, og Miljøstyrelsen kan dermed spille indsigter fra rapporten direkte ind i processen om revideringen af lovgivningen i den aktuelle høring.

Læs undersøgelsen "Kortlægning og miljøvurdering af rengøringsmidler til udendørs brug"

FAKTA

Rengøringsmiddel eller bekæmpelsesmiddel

Udfordringen med produkterne er, at rengøringsmidler kan indeholder stoffer, som udover deres rengørende effekt også samtidigt kan have en ødelæggende effekt på alger. Hvis formålet med produktet er at bekæmpe alger, skal produktet godkendes som biocid, men tilsættes stoffet på grund af deres rengørende effekt, skal produktet ikke godkendes men kun overholde lovgivningen for rengøringsmidler og andre relevante lovgivninger. Det betyder at produkter, der sælges som rengøringsmidler, ikke på samme måde er vurderet af Miljøstyrelsen for deres miljøpåvirkning som et biocidholdigt produkt.

Rengørende effekt jf. Detergentforordningen:
»Rengøring«: den proces, hvorved en uønsket aflejring løsnes fra ydersiden eller indefra et materiale og opløses eller bringes i dispersion

Biocidholdigt produkt jf. biocidforordning:
»biocidholdigt produkt«: — stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning.

Læs om biocidforordningen
Læs om detergentforordningen

Kilde: Miljøministeriet