24-01-2023

Denne artikel er en del af DB årsberetning 2022.

Du får DBs årsberetning 2022 i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2022, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Interessen for at bygge bæredygtigt vokser i disse år. Kravene fra kunder i byggecentrene om dokumentation bliver større og større. Ny lovgivning bl.a. omkring byggematerialers CO2 aftryk kræver detaljeret dokumentation fra leverandørerne. Og samarbejdet mellem leverandører og byggecentre omkring data er vigtigere end nogensinde.

Kvalitetssikring af data

Danske Byggecentre iværksatte i 2022 en større gennemgang af data for at checke, at dokumentationen i ByggeBasen opfylder kravene.

3 personer blev sat på opgaven og har indtil nu gennemgået: PEFC/FSC (som nu er opdelt i to punkter) - Cradle-to-Cradle – Indeklimamærkning - Svanemærke/EU blomst (der er ved at blive opdelt i to punkter) - EPD´ere - M1 - GEV EMICODE.

Og arbejdet fortsættes.

Der er etableret ”Sladrehanke” i ByggeBasen, der angiver:

  • - Manglende lovpligtige dokumenter
  • - Dokumentation, der ikke er ajourført i 12 måneder
  • - Manglende logistikoplysninger

Systemet checker, og leverandøren modtager mail med liste med DB numre vedlagt, så leverandøren ved præcis hvilke varer, der er tale om.

ByggeBasen har desuden programmer, der scanner dokumentation for f.eks. udløbsdato, samt robotter, der dagligt detekter døde links og sender mail om det til leverandøren.

”Svanemærket byggeri”

Det er gjort muligt at uploade skærmdump direkte fra Miljømærkning Danmarks database, hvoraf også udløb af tilladelsen fremgår. Det betyder, at byggecentre vil kunne trække lister over de leverandører, hvis produkter der kan indgå i et Svanemærket byggeri.

Farligt gods og faremærkning

Under logistikoplysninger er det blevet muligt angive farligt gods samt faremærkning.

Iflg. Sikkerhedsstyrelsen er det ikke længere nok ved køb i en webshop at vedlægge sikkerhedsdatablad. Faresymboler, fare- og sikkerhedssætninger skal fremgå af webshoppen ved køb.

ByggeBasen har derfor åbnet for, at disse data via drop down menuer nemt kan indlægges i ByggeBasen.

CO2 aftryk

Der er arbejdet på højtryk på, at CO2 aftryk pr. produkt kan angives i ByggeBasen ved at trække LCA results ud af EPD´ere.

Arbejdsgrupperne i ByggeBasen er udvidet til 4:

  • Projektgruppen - Består af kædernes dataansvarlige.
  • Task Force - Består af kædernes indkøbschefer.
  • Dokumentations udvalg - Består af kædernes bæredygtighedschefer/-folk.
  • Leverandør gruppe - Består af store og små leverandører, med henblik på at fremme samarbejdet omkring ByggeBasen.

BygDok

Danske Byggecentre var 10. november 2022 indbudt til at deltage i Konstruktørforeningens videndelingsseminar i Odense. Her deltog ca. 250 lærere på konstruktørstudiet.

Vi præsenterede på en stand BygDok og Vælg bæredygtigt projektet. Der var virkelig stor interesse for BygDok, hvilket har udmøntet sig i aftaler om at afholde gæsteforelæsninger på foreløbig to bygningskonstruktørskoler, en i Århus og en i København.

Vi vil ved kontakt til skolerne direkte forsøge at få mulighed for afholdelse af flere i løbet af foråret.

Den 16. november 2022 var Danske Byggecentre igen indbudt til at deltage i et DGNB seminar med et indlæg om BygDok. Der var stor interesse for BygDok blandt de deltagende entreprenører, ingeniører og arkitekter.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på bdb@bdb.dk.