I perioden 13. marts – 1. april 2019 holder Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene workshops landet over. Her inviteres alle interessenter og virksomheder til at komme med input til den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme og anvendelsen af danske strukturfondsmidler i 2021-2027.

Som led i arbejdet med den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme og strategi for anvendelsen af EU’s strukturfondsmidler 2021-2027 inviterer Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene virksomheder og interessenter til at komme med inputs på syv workshops landet over. Formålet med de syv workshops er at samle op på regional og lokal viden om styrker, udfordringer og vækstvilkår. De kommende workshops skal både sikre input til anvendelsen af danske EU-strukturfondsmidler fra 2021-2027 og erhvervsfremmemidler fra 2020. 

Det er konsulentbureauet Pluss, der står for facilitering og for at samle inputs fra alle workshops. 

Målgruppen for de syv workshops er alle, som har behov og ønsker til fremtidens erhvervsfremme. Vi håber at se dig eller en anden repræsentant fra din organisation eller virksomhed. Spred derfor gerne budskabet.

Her på siden kan du finde information og tilmelde dig en af de syv workshops i takt med, at der bliver åbnet for tilmeldinger.

Tid og sted
Midtjylland: Onsdag den 13. marts 2019 kl. 13-17 på Hotel Scandic i Silkeborg.

Læs mere om workshoppen i Silkeborg her.

Hovedstaden: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 13-17 hos Erhvervshus Hovedstaden.

Læs mere om workshoppen i København og tilmeld dig her.

Sjælland: Mandag den 25. marts 2019 kl. 13-17

Sydjylland: Onsdag den 27. marts 2019 kl. 9-13

Nordjylland: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 13-17

Fyn: Fredag den 29. marts 2019 kl. 13-17

Bornholm: Mandag den 1. april kl. 13-17

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende de kommende strategiworkshops, opfordrer vi til, at du kontakter Erhvervsstyrelsen – deb@erst.dk – eller dit lokale erhvervshus.