Ny undersøgelse af brændeforbruget viser, at niveauet er stort set uændret. Det samlede forbrug i 2013 er opgjort til 22 PJ, fordelt på 764.000 husstande. Til sammenligning var forbruget i 2011 23,8 PJ.

Energistyrelsen står bag en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark. I undersøgelsen er antallet af brændeovne (inkl. pejse og masseovne) i boliger og sommerhuse opgjort til ca. 764.000 i 2013. Sommerhuse tegner sig for ca. 173.000 af denne bestand – dermed har ca. 86 % af landets sommerhuse brændeovn.

Det samlede forbrug i 2013 er opgjort til 22 PJ. I den foregående undersøgelse gældende for 2011 blev brændeforbruget opgjort til 23,8 PJ. Den nye undersøgelse af brændeforbruget bekræfter således niveauet fra de seneste år.

Resultatet af den nye undersøgelse indgår i energistatistik 2013.

graf

Figur 1: Fordeling af brændeforbruget i TJ

Undersøgelsen er ba­seret på mere end 2000 interviews med private husstande. Udover oplysninger om forbruget af brænde og antallet af ovne, indeholder rapporten oplysninger om alder på brændeovne og kedler samt hvor mange brændeovne, der har det nordiske miljømærke Svanen. Disse oplysninger er tilføjet undersøgelsen til brug for Miljøstyrelsens vurdering af emissioner fra brændeovne.

Læs rapporten her.

Undersøgelsen er udført for Energistyrelsen af FORCE Technology i samarbejde med Teknologisk Institut.