Miljøstyrelsen sender information om EU’s tømmerforordning til virksomheder, der importerer træ.

Miljøstyrelsen sender breve ud til over 3.500 virksomheder med oplysninger om reglerne i EU’s tømmerforordning. Målet med brevet er, at virksomhederne undgår at importere træ, der er ulovligt fældet.

Ulovlig skovhugst fører verden over til ødelæggelse af økosystemer, tab af biodiversitet, øget CO2-udledning og tilsidesættelse af lokale folks rettigheder. Desuden er der risiko for, at virksomhed støtter korruption, hvis de handler med produkter, som stammer fra ulovlig skovhugst.

De mange virksomheder, der i den kommende tid modtager brev fra Miljøstyrelsen, er udvalgt, fordi de alle har importeret træprodukter i 2017.

Risikoen skal minimeres
Virksomheder må kun importere træ- og træprodukter, når den har sikret sig, at risikoen for at importere ulovligt fældet træ og træprodukter er ubetydelig. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at risikoen er ubetydelig.

Virksomheder, der importere eller forhandler træ- eller træprodukter, som er omfattet af EUTR, kan finde oplysninger om tømmerforordningen og risikominimering på Miljøstyrelsen hjemmeside og på eutr.dk.

Fakta: Læs mere om reglerne i tømmerforordningen her.

Formålet med tømmerforordningen er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og handel med træ og træprodukter, der stammer heraf. Ved ulovlig tømmerhugst forstås hugst, der er sket i strid med hugstlandets lovgivning.

Første dom for ulovligt træ
Sidste år fik den første danske virksomhed en dom for at overtræde reglerne EU´s tømmerforordning. Virksomheden blev dømt til at betale en bøde på over 110.000 kroner for ikke at have ført tilstrækkelig kontrol med det træ, man importerede.

Miljøstyrelsens tilsyn i 2016 og 2017 førte til, at 20 virksomheder fik påbud, og tre virksomheder blev politianmeldt for ikke at overholde reglerne i forordningen.

Miljøstyrelsen gennemfører kontrol, for at sikre at reglerne overholdes. Der udvælges hvert år virksomheder ud fra en risikovurdering af importlande, produkter, værdi og andre faktorer.

Forordningen gør det ulovligt at bringe træ eller træprodukter fra ulovlig tømmerhugst i omsætning på EU’s indre marked. Forordningen omfatter en lang række varer, herunder uforarbejdet træ, planker, møbler, papir- og papvarer. Læs mere om de produkter, der er omfattet af tømmerforordningens bilag her.

 

Kilde: Miljøstyrelsen