Pressemeddelelse

Skanderborg Kommune har i partnerskab med Ejer Bavnehøjs Venner og Realdania netop gennemført en arkitektkonkurrence for udviklingen af området omkring Ejer Bavnehøj. Partnerskabet har i fællesskab kåret vinderforslaget, som er tegnet af landskabsarkitektfirmaet Breimann og Bruun. Partnerskabet pegede enstemmigt på Breimann og Bruuns projekt, som det forslag, der bedst kan realisere visionen om at fremhæve stedets skønhed og værdighed, som national natur- og kulturarv.

Projektet har til formål at løfte oplevelsen i at besøge Danmarks tag med fokus på udsigten, naturoplevelsen, stedets historie og tilgængelighed. Projektet vil således skabe nye, smukke stier og opholdsområder, der binder området sammen som en helhed.

– Med en nænsom og poetisk læsning af landskabet lykkedes forslaget med at opnå en nuanceret helhedsbearbejdning af området omkring Ejer Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og markante greb. (…) elegant i sin sikre enkelhed, lyder det blandt andet i dommerbetænkningen om vinderforslaget.

Vinderforslaget arbejder med tre grundlæggende landskabelige elementer: faste belægninger på hovedstierne og ankomstområdet; græsarealer; og arealer med karakter af eng, som forbinder området med den omkringliggende natur. Området opdeles i fem tematiske delområder: ankomstområdet, Genforeningstårnet, Genforeningsstenen, Gryden (der kan fungere som forsamlingsområde) og et udsigts- og legeområde. Den nuværende beplantning vil også blive bearbejdet for at skabe en bedre sammenhæng, udsigt og naturoplevelse.

Forud for konkurrencen ligger et målrettet samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Realdania og Ejer Bavnehøjs Venner, som tog fart, da kommunen i 2013 opkøbte de sidste arealer på toppen af bjerget for at beskytte og styrke natur- og kulturværdierne. Anlæggelsen af vinderprojektet forventes at begynde og stå færdigt i løbet af 2016 og med en indvielse i slutningen af 2016. Vinderforslaget forventes at koste 2,95 mio. kr. at realisere inklusiv den forudgående projektmodning, som igangsættes nu.