Foto: Claus Bjørn Larsen.

Hedelands ejerkommuner Greve, Høje-Taastrup og Roskilde inviterede i samarbejde med Hedelands bestyrelse og Realdania tværfaglige teams til at komme med idéer til udviklingen af området – prækvalifikationen er netop slut, og der skal nu vælges tre teams, som skal i gang med opgaven 1. december.

I juni vedtog de tre byråd i ejerkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup en vision for fremtidens Hedeland. Visionen sætter fokus på udviklingen af Hedeland frem mod 2030, hvor både lokale borgere og besøgende langvejs fra skal kende til Hedeland og bruge det mere end i dag. Hedeland skal tiltrække, overraske og udfordre.

For at kunne realisere visionen har de tre byråd i samarbejde med Hedelands bestyrelse og Realdania besluttet at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams med viden om bl.a. udvikling af landskaber, formidling og forretningskoncepter får mulighed for at komme med ideer til områdets udvikling.

De tre borgmestre er spændte på at se, hvilke idéer der kommer frem i den kommende proces og i Hedelands bestyrelse ser man også frem til det kommende arbejde.

Realdania har valgt at støtte ideudviklingen, og om det siger filantropidirektør Anne Skovbro:

Hedeland er et godt eksempel på, hvordan tre kommuner kan samarbejde på tværs af kommunegrænser. Realdania ser et stort potentiale i en fortsat udvikling af Hedeland til glæde for et regionalt og lokalt publikum, herunder kommende borgere i NærHeden. Derfor støtter vi ideudviklingen af områdets fremtidige udvikling.

Se mere på Realdanias hjemmeside

Kilde: Realdania