PRESSEMEDDELELSE

I disse dage, hvor regeringen og myndighederne tager drastiske, dog nødvendige tiltag i forsøget på at forsinke og mindske smitten af corona-virus i Danmark, vil vi i Danske Byggecentre gerne rose regeringen for at være besindige i forhold til det aktive erhvervsliv

I en tid, hvor flere og flere andre funktioner er lukket ned, har byggebranchen en god mulighed for at holde gang i de økonomiske hjul. Det skyldes, blandet andet at mange aktiviteter foregår udendørs og at der er god mulighed for at efterleve myndighedernes anbefalinger om afstand og skærpet hygiejne.

Byggeriet er som alle andre brancher afhængig af en stabil leverance af produkter, som kan omsættes og holde forretningen kørende. I byggeriets tilfælde er produkterne byggematerialer, som bliver leveret af et af de danske byggecentre.   

I de danske byggecentre har vi store butiksarealer, hvor vi har god mulighed for at overholde myndighedernes anbefalinger. Derudover findes der et hav af drive-in haller, hvorfra det vil være muligt at betjene kunder stort set uden menneskelig kontakt. De har selvfølgelig også mulighed for at modtage ordrer elektronisk og leverer ofte direkte til byggepladserne og byggeriet. Og netop byggeriet, som spiller en nøglerolle i dansk økonomi, er meget afhængige af stabil leverance fra danske byggecentre.

“I en tid hvor det private erhvervsliv kæmper med at holde forretningen oven vande og produktionen i gang, er det vigtigt at man fra politisk side ikke stopper den del af erhvervslivet som fortsat kan arbejde og producere. Her tænker jeg særligt på byggebranchen og alle relevante parter og leverandører. Byggebranchen beskæftiger mange mennesker og står for en stor del af den samlede danske økonomi. En yderligere svækket byggebranche vil være som gift for den økonomiske situation,” udtaler adm. Direktør Palle Thomsen 

Foruden corona-virus, slås byggebranchen med lange ventetider på byggesagsbehandlingen ude i kommunerne. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tager bestik af situationens alvor og arbejder behandlingstiderne i bund, så byggeriet ikke oplever unødig ventetid, der i sidste ende kan resultere i en forværring af den nuværende situation. 

Fra Danske Byggecentre er opfordringen klar:
Kære Kommuner, sørg nu for at holde byggesagsbehandlingen kørende, så vi i byggebranchen kan holde økonomien kørende.  

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk