Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fortsætter i 4 år mere frem til og med 2023 og drives videre af det samme konsortium som hidtil. Kræfterne bag videncentret vil dermed fortsat være Teknologisk Institut, BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut, DTU, ViegandMaagøe og Primetime Kommunikation. Centret vil stadig have hjemsted på Teknologisk Institut.

Formålet med at videreføre Videncentret er ifølge Energistyrelsen at sikre en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og konkrete løsninger af høj kvalitet vedrørende energibesparelser i bygninger, og et bæredygtigt og klimavenligt byggeri.

Videncentret skal dermed også medvirke til korrekt efterlevelse af Bygningsreglementets energikrav og være med til at sikre, at byggeriets aktører har de nødvendige kvalifikationer samt at det er enkelt at vejlede om og udføre energibesparende tiltag.

Denne viden, der er omsat i energiløsninger og andre værktøjer, er fortsat grundsøjlen sammen med formidlingsaktiviteter for at opnå en mere energieffektiv og klimavenlig bygningsmasse.

Videncentret har eksisteret siden 2008.