Et InnoBYG spireprojekt med støtte fra en række virksomheder og organisationer har som mål at opføre et træhøjhus i Danmark. Alle taler om det, og nu bliver der gjort noget ved det. Teknologisk Institut står i spidsen for nyt projekt, som skal skabe grundlaget for at kunne opføre et træhøjhus i Danmark.

Uden for landets grænser oplever fleretagers-huse i træ i disse år en enorm udvikling. Der er fx netop opført et 14 etagers højhus i træ i Bergen, et 24 etagers træhus er på trapperne i Wien og i Stockholm er der planer for et 34-etagers træhøjhus.

Demonstrationsprojekt
Projektleder på Teknologisk Institut Peder Fynholm mener, at det er på tide, at Danmark melder sig på banen og gør sig nogle erfaringer med at bygge fleretagers-huse i træ. Han står i spidsen for et helt nyt projekt der skal bane vejen.

– Projektet er udsprunget af den bæredygtighedsagenda der kører nationalt og internationalt og hvor anvendelsen af træ er i fokus. Vi arbejder i to spor, hvoraf det ene helt konkret er at få skabt fundamentet for at kunne etablere et fleretagers-hus i træ som et demonstrationsprojekt, og som rækker ud over hvad der er normal praksis for byggeri i træ i Danmark i dag. I det andet spor vil der blive dykket ned i de tekniske udfordringer, man vil støde på, når der skal bygges træhuse i flere etager. Projektet løber i et år og vi vil på forskellig vis indsamle input fra alle interessenter, både via interview og workshops rundt omkring i landet, siger Peder Fynholm.

Solid opbakning i byggeriet
Projektet har allerede inden det er skudt i gang, mødt stor opbakning blandt en lang række aktører i byggebranchen, fra erhvervsskoler over brancheforeninger til udførende og producenter samt bygherrer. Alle ønsker et træhøjhus opført på dansk grund.

En af de virksomheder som deltager i projektet er NCC og sektionschef, Jens Thamdrup ser frem til projektarbejdet, som er i fin tråd med NCC’s bæredygtige dagsorden.

– Hos NCC har vi en stærk bæredygtighedsdagsorden og vi ønsker derfor at undersøge mulighederne for alternative materialer – herunder træ – i de løsninger vi tilbyder vores kunder. Vi er derfor også med i et projekt som dette for at få flyttet de barrierer der i dagligdagen begrænser anvendelse af træ i byggeriet, siger Jens Thamdrup.

Lejerbo deltager også i projektet og projektleder, Charlotte Algreen er glad for at deltage, da projektet netop understøtter Lejerbos vision om at være førende med udviklingen af bæredygtigt byggeri og nye boligformer.

Også Rambøll deltager i projektet. Og ifølge senior ingeniør Finn Larsen, har virksomheden allerede erfaringer fra nogle af deres udenlandske afdelinger, en erfaring de også ønsker i Danmark.

– Rambølls afdelinger i Sverige, Norge og Storbritannien (UK) har allerede på nuværende tidspunkt stor erfaring med højhusbyggerier i træ og kombinationsløsninger, hvor træ indgår som et væsentligt konstruktionselement. Vores UK kollegaer arbejder lige nu med opførelse af et 10 etages byggeri, som i nær fremtid står færdigt, ligesom vores norske kollegaer har deltaget i det netop færdigbyggede 14 etagers byggeri i Bergen. Vi ønsker at udnytte de erfaringer, som er opsamlet i vores store organisation, til at få sat skub i anvendelse af træ i byggeriet i Danmark, siger Finn Larsen.

Erhvervspartnere

 • Rambøll
 • NCC
 • Lejerbo
 • EASV
 • Dansk Træforening
 • DI BYG
 • Træ- og Møbelindustrien
 • Træinformation
 • Dansk Byggeri
 • Frøslev Træ
 • CBI Danmark
 • Flexwood
 • Annebergs Limtræ
 • Boen Danmark
 • Burnblock
 • Promat

Flere er meget velkomne til at henvende sig.

Erfaringer fra udlandet i en dansk ramme

– Vores erfaring i Danmark med at bygge med træ i højden er begrænset og vi bliver nødt til at lære af dem der kan, som typisk vil være at finde uden for Danmarks grænser. Det er i den sammenhæng vigtigt, at vi sætter byggeteknikker og traditioner ind i en dansk kontekst, så det bliver til at håndtere for de relevante parter i den danske byggebranche. Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken, men vi skal indhente de rette kompetencer, så vi får lavet et fleretagers byggeri i træ, som kan være et fyrtårn for efterfølgende projekter, og medvirke til den positive tendens med en større anvendelse af træ i byggeriet i Danmark, siger Peder Fynholm.

Følg og læs mere om projektet på www.træ.dk

Kilde: Træ.dk