Udviklingen i dansk økonomi er stadig positiv. Men endnu er den største bekymring ikke overophedning af økonomien. Landets byggecentre oplever ikke, at omsætningen stiger i forhold til samme periode de foregående år. Landets byggecentre omsatte således for ca. 14,5 mia. kr. Dette er på niveau med samme kvartal i 2013 og 2014.

– Vi hører rigtig meget om, at økonomien vokser, og at vi skal passe på, at den ikke overopheder. Vi må dog desværre konstatere, at det indtil videre ikke er et problem i landets byggecentre. Som vi kan læse af tallene og høre blandt medlemmerne, er omsætningen omtrent stagneret på niveauet fra 2013. Vi ser derfor ikke noget politisk behov for at skrue ned for væksten, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Byggecentrene holder stadig byggeomkostningerne nede
Analysen viser samtidig, at byggecentrene fortsat er i stand til holde priserne nede. Udviklingen i omkostningerne til byggematerialer steg med blot ét procentpoint fra 1. til 2. kvartal. Til sammenligning steg det samlede byggeomkostningsindeks med 2,3. Langt hovedparten af stigningen i udgifterne var således trukket op af stigende omkostningerne til håndværkernes arbejdsløn, som steg med steg med 5,3 procentpoint.

Pengene ligger for dybt i danskernes lommer
Selvom der var en beskeden vækst i bruttonationalproduktet, er det stadig problematisk, at privatforbruget er svagt – samtidig ligger investeringerne i boliger underdrejet. Der er behov for at stimulere danskerne til at bruge penge og investere i eksempelvis deres boliger.

– Danskerne skal simpelthen motiveres til at bruge flere penge – så forretningerne tør investere og vokse. Vi har som sådan sympati for regeringens udmeldinger om, at der kan være behov for en strammere finanslov end regeringsgrundlaget lægger op til. Men vi er bange for, at stramninger kan knække halsen på det lille forbrug og den vækst, vi oplever. I stedet bør den fokusere på de vækstvenlige temaer i grundlaget – nemlig at fremme væksten. I den ideelle verden gør man alvor af Claus Hjort Frederiksens tanker om at øge BoligJobordningens fradrag til et svensk niveau. Alternativt bør nedsættelse/afskaffelse af topskatten være på programmet. Det er en meget billig måde at give danskerne flere penge til private investeringer, siger Palle Thomsen.

Se Danske Byggecentres Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 her.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk