Kriminalitet koster hvert år samfundet over 9 milliarder kroner. Hertil kommer alle de menneskelige omkostninger, det har for ofrene og deres pårørende. Ved at ansætte en tidligere kriminel kan både samfundet, men også den enkelte virksomhed opnå betydelige gevinster – både menneskelige og økonomiske. Læs mere om organisationen High:five og deres indsats på området.

Fra drengestreger til fængselsstraf
En kriminel løbebane starter ofte i ungdomsårene.  Man har måske ikke gode rollemodeller, som kan lære en forskellen på rigtigt og forkert. Måske får man de forkerte venner. Eller også keder man sig bare. Vejen til afgrunden kan være meget kort for nogle. Det kan resultere i alt fra mindre forbrydelser, som nogle måske vil beskrive som drengestreger, til de mere alvorlige forbrydelser, som resulterer i fængselsstraffe.

Plettet straffeattest er en hindring
Uanset hvilken form for kriminalitet der er blevet begået, er én ting dog sikkert: Når der først er en plet på straffeattesten, kan det være rigtig svært for unge at komme i job eller uddannelse. Det
betyder, at mange unge bliver holdt uden for
arbejdsmarkedet, og at der derfor er stor risiko

for, at de begår ny kriminalitet. Faktisk vil mere end hver fjerde, der i dag bliver løsladt efter at have afsonet en dom, modtage en ny dom inden for to år. Der er altså rigtig mange unge, som
ender i en negativ spiral af kriminalitet med nye ofre til følge!

Menneskelige og økonomiske gevinster for alle
Kriminalitet har ikke bare store menneskelige omkostninger både for den kriminelle selv og for eventuelle ofre, men også store samfundsøkonomiske omkostninger: Rent faktisk koster kriminalitet hvert år samfundet over 9 milliarder kroner bare i direkte omkostninger til politi, retsvæsen og fængsler. Og her er ikke engang medtaget øgede udgifter til forsikring, sikkerhedsforanstaltninger, alarmer, vagtværn mm. Den økonomiske belastning for samfundet bliver ikke mindre af, at de fleste fængslede løslades direkte ud til offentlig forsørgelse i form af f.eks. kontanthjælp. Altså en yderligere udgift for staten.

For hver ung, der til gengæld kommer i job eller uddannelse, direkte efter afsoning, vil den samfundsøkonomiske gevinst dog være op til kr. 1,4 millioner, hvis effekten holder resten af livet. Der er altså meget at vinde for os alle, hvis vi giver dem, der har udstået deres straf, mulighed for et liv, hvor de kan forsørge sig selv.

High:five hjælper virksomhederne
En af udfordringerne er, at de løsladte står overfor et arbejdsmarked og et samfund, der ofte ser skævt til en plettet straffeattest. Straffen er altså på mange måder ikke overstået, og de unge oplever det ofte som nærmest umuligt at skabe sig en selvstændig tilværelse uden kriminalitet. Virksomhederne kan ved at give en ung med en plettet straffeattest en chance og dermed gøre en afgørende forskel for den unges fremtidige liv. Det kan virksomheden få gratis hjælp til af organisationen High:five.

High:five er startet af et virksomhedsnetværk, og er specialiseret i at hjælpe og støtte virksomheder i at ansætte unge, der har befundet sig på den forkerte side af loven.

Et nyt liv til Anders
Det var også High:five der hjalp Anders* på rette vej. Anders er skilsmissebarn og mistede sin far i en ung alder. Han havde svært ved at tackle sorgen over faderens død og forsvandt gradvist ind i et stofmisbrug. I en periode finansierede han stofferne ved at begå indbrud. En dag klappede fælden dog, og Anders blev idømt en fængselsdom.

Da Anders blev løsladt fra fængslet, havde han et brændende ønske om at få et arbejde, men han indså hurtigt, at han havde brug for hjælp.

– Da jeg kom ud fra fængslet, fik jeg socialfobi og blev stresset, hvis der var for mange mennesker. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, og min mave krøllede sig sammen, når jeg tænkte på, at jeg kunne ende i fængsel igen.

Anders hørte første gang om High:five, da han afsonede: ”Der blev arrangeret et møde mellem mig og en konsulent fra High:five, og så var jeg i gang. Jeg ville rigtig gerne videre og kæmpe for det, så High:five gav mig håbet tilbage. Pludselig så jeg en chance for et liv med et rigtigt arbejde”.

* Anders er ikke hans rigtige navn.

High:five stiller krav til de unge
For at kunne få hjælp fra High:five skal den unge igennem en samtale hos en af High:fives konsulenter, hvor den kriminelle fortid gennemgås og den unges ønsker og kompetencer ift. job eller uddannelse bliver afklaret. Desuden bliver det vurderet, om den unge lever op til High:fives ufravigelige krav. Den unge skal:

  • Være motiveret for at arbejde
  • Have lagt al kriminalitet bag sig
  • Være 100% stoffri
  • Have en fast bopæl

På den måde sikrer High:five sig, at den unge er arbejdsmarkedsparat, og at virksomheden får den helt rigtige medarbejder.

Fordele for virksomheden
For at kunne matche en virksomhed og en ung bedst muligt, er en stor del af High:fives opgave at afklare virksomhedens krav og forventninger, og hvad virksomheden kan rumme. Det grundige forarbejde sikrer, at der er sammenhæng mellem den unges ønsker og kompetencer, og virksomhedens behov. Kun derved skabes grundlaget for succes, og succes skal være for både den unge og for virksomheden.

 

Fordelene ved at ansætte en tidligere kriminel gennem High:five kan være mange:

  • Virksomheden bliver præsenteret for en meget motiveret og loyal medarbejder, som er nøje udvalgt til at passe ind i virksomheden.
  • High:fives konsulenter arbejder gratis for virksomhederne og har mange års erfaring i arbejdet med unge på kanten.
  • Samtidig får virksomheden mulighed for at vise et socialt ansvar – noget som ofte har betydning for både kunder og leverandører. Det er også High:fives oplevelse, at mange af virksomhedernes medarbejdere føler en stolthed over at arbejde i en social ansvarlig virksomhed, og at de føler en stor glæde ved at kunne hjælpe en ung tilbage på rette spor.
  • High:five står både før, under og efter ansættelsen til rådighed for virksomheden med sparring og rådgivning og tilbyder desuden mentor-kurser for relevante medarbejdere i virksomheden. Mentoruddannelsen er ligesom High:fives assistance til virksomhederne gratis.  

Det at få et arbejde blev også Anders’ vej ud af kriminaliteten, og han lever i dag et almindeligt liv uden kriminalitet eller stoffer.

– Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis ikke det var for jobbet, fortæller han. Med mit job får jeg rig mulighed for at afdrage på min gæld til myndighederne. Det giver ro i sindet. Mennesker skal have en chance. Kriminalitet er meget sjældent en livsstil folk selv ønsker.

Læs mere på www.highfive.net