Foto: Emilie Hvidtfeldt

Den 6 februar åbnede C40 Cities – verdens førende klimanetværk for megabyer – et fast kontor i København. Herfra vil C40 Cities arbejde for et tættere samarbejde mellem byer og den private sektor og dermed forsøge at nedbryde en af de helt store barrierer for en global grøn omstilling.

Det danske C40-kontor skal have fokus på at styrke det globale samarbejde mellem byer, virksomheder og videninstitutioner for at fremme omstillingen til en grøn økonomi. Og her er placeringen i København ideel, mener C40 Cities Director of Regions og chef for den danske afdeling Simon Kjær Hansen:

Det vækker opsigt globalt, at København har verdens nok mest ambitiøse klimaplan og er godt på vej til at nedbringe CO2-udledninger til nul i 2025. C40 Cities ser derfor store muligheder i at åbne kontor i København for at trække på de erfaringer, som findes her. København har i samarbejde med danske virksomheder og universiteter skabt en lang række af de grønne løsninger inden for byplanlægning, energi, cykler og meget andet, som byer over hele verden ønsker at lære af

Selvom København ikke er blandt verdens største byer, har Danmarks hovedstad alligevel en central rolle i C40-samarbejdet som en af verdens mest innovative byer. København er medlem af C40 Cities som såkaldt innovationsby og leder C40’s netværk for grøn vækst. Desuden er København repræsentant for netværkets 16 innovationsbyer i C40’s styregruppe, hvor over-borgmester Frank Jensen også er C40 Cities viceformand.

C40-kontoret får adresse i Fæstningens Materialgård på Københavns Havn og bliver en del af innovations- og væksthub’en BLOXHUB, som er stiftet af Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Realdania. BLOXHUB er en forening af danske og internationale virksomheder og andre aktører, der arbejder med bæredygtig innovativ byudvikling.

Se mere om C40 Cities kontoret her

Kilde: Realdania