Bæredygtighed og nye samarbejdsformer er nøgler til fremtidig lønsomhed i byggeriet.

Torsdag den 2. februar 2017 samledes den danske byggebranche på Bella Sky Conference Center til Danske Byggecentres store Årsmøde og Konference.

Konferencen stillede skarpt på byggebranchens udfordringer og muligheder de næste 5-10 år, og havde politisk kommentator Hans Engell som diskussionsleder. Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre opsummerede diskussionen på denne måde:

Vore paneldebatdeltagere var gennemgående enige om, at byggesektoren må lægge sig i selen de kommende år for at finde mere effektive samarbejdsformer, der kan mindske spild og øge produktiviteten i hele sektoren. Der var også enighed om at bede politikerne gøre noget for at fremme organiseret handel med genanvendte byggematerialer og materialer, som bygger på genbrug. Alle kan se forretningsperspektiverne i dette, men de regulatoriske rammer er ikke gode nok.

Efter debatten blev der fulgt op på emnet med tre indlæg.

CEO Søren P. Olesen fra DT GROUP præsenterede sine tanker om branchens fremtidige udfordringer og muligheder. Hans udgangspunkt var, at branchen gennemgår forandringer som aldrig før. De vigtigste er ujævn vækst, skiftende behov og ændrede kundetyper, krav om øget varetilgængelighed multi-kanal-distribution drevet af digitalisering og nye spillere i branchen. Han så fremtidens vindere som virksomheder der kan finde effektive måde at omfavne samspillet mellem disse forandringer.

Kasper Guldager Nielsen, som er partner i arkitektfirmaet 3XN og direktør for udviklingsfirmaet GXN, argumenterede for, at genbrug af gamle byggematerialer er en forretningsmulighed, som tegner til at blive bedre og bedre fremover i takt med stigende priser på ressourcer.

Martin Manthorpe, direktør for strategi- og forretningsudvikling hos NCC talte om ”grøn digital disruption” som en stor chance for byggeriet – men også et stort ansvar. Byggeriet kan blive fremtidens helte og gøre en forskel, men det kræver en ny selvforståelse i en konservativ branche. Bæredygtighed har tre dimensioner: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige, som alle er vigtige. Energiregnskabet for nyopførte bygninger er tippet: den energi, der er bundet i fremstilling af materialerne, overstiger den energi, der skal bruges til bygningsdriften. Livscyklus-analyser og materialepas er på vej til at blive krav, der skal opfyldes, bygninger kommer til at indgå i byernes smart grid, og nye aktører er på vej ind i byggesektoren.

For yderligere information, kontakt:
Adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen, pt@bdb.dk tlf. 45 80 78 77