Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemførte i efteråret 2017 en proaktiv markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand, hvor de bl.a. var på besøg hos medlemmer af Danske Byggecentre.

VA godkendelserne udløb
Den 1. juli 2017 udløb de tidligere VA-godkendelser som dokumentation for byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber. På den baggrund gennemførte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen GDV markedskontrollen i efteråret 2017. Markedskontrollen skulle give en indikation af, hvor mange af de kontrollerede produkter, der tidligere har haft en sundhedsmæssig VA-godkendelse, der siden godkendelsernes udløb har fået erstattet disse med de nu lovpligtige GDV-godkendelser eller tilsvarende godkendelser fra Tyskland, Sverige eller Nederlandene.

I forbindelse med kontrollen blev ByggeBasen udvidet til at kunne indeholde de lovpligtige dokumentationer, så leverandørerne af byggevarer i kontakt med drikkevand havde mulighed for at ligge den nødvendige dokumentation i ByggeBasen, så medlemsforretningerne hurtigt kunne tilgå det, såfremt styrelsen kom på besøg i deres butik.

Kontrolbesøgende
I forbindelse med kontrollen udførte styrelsen i alt 20 kontrolbesøg. Otte af disse besøg var fysiske kontrolbesøg ude i butikkerne, rettet mod virksomheder, hvor både forbrugere og virksomheder møder byggevarer i kontakt med drikkevand, altså både distributører og grossister. Foruden de fysiske besøg lavede styrelsen også 12 kontroller rettet mod virksomheder som markedsfører og sælger produkter på internettet igennem webshops.

De udvalgte produkter I de fysiske kontroller har været tilfældigt udvalgt på stedet, mens produkterne ved kontrollen af virksomheder, der markedsfører og sælger på internettet blev udvalgt på baggrund af, at de tidligere har haft VA-godkendelser. For at få et sammenligneligt resultat blev der hovedsagligt udvalgt armaturer i kontrollen. Produkterne var i forskellige prisklasser.

Den gennemførte kontrolindsats viste, at størstedelen af de udvalgte virksomheder havde orden i forholdende, og kunne fremvise gyldig dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Ved de fysiske kontroller fremgik det, at virksomhederne har et overordnet kendskab til, at der er krav om godkendelse eller certifikat, som betingelse for, at man lovligt kan sælge og markedsføre byggevarer i kontakt med drikkevand i Danmark, hvilket kun er positivt. Ved webkontrollerne var det mere vanskeligt at fastslå virksomhedernes nærmere kendskab til reglerne, da der ikke var den samme direkte kontakt mellem virksomheden og styrelsen.

Resultatet af de otte fysiske kontrolbesøg var, at en virksomhed ikke havde gyldig dokumentation og stoppede markedsføring og salg af byggevaren, i de resterende syv blev der fremvist eller fremsendt gyldig dokumentation. Resultatet af de 12 kontroller rettet mod virksomheder, der markedsfører og sælger produkter på internettet var der én virksomhed, som ikke havde gyldig dokumentation og dermed stoppede markedsføring og salg af byggevaren. Derudover er der i tre sager givet påbud om at bringe forholdene i orden.