Tre vejledninger fra Videncentret om ’performancetest’ skifter nu navn til ’funktionsafprøvning’. De handler om afprøvning af henholdsvis naturgas-, fjernvarme- og ventilationsanlæg. Ændringen skete, da det fra 1. juli 2017 blev præciseret i BR, at der er krav om netop funktionsafprøvning af tekniske anlæg før ibrugtagning. Desuden er PDF versionerne af de tre vejledningerne blevet videreudviklet, sådan at du ved at indtaste konkrete værdier kan foretage beregninger direkte i PDF’erne til brug i de enkelte test.

Gå til vejledninger om funktionsafprøvning her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger