Storbritannien meddelte den 29. marts 2017, at de ønsker at forlade EU-samarbejdet og forlader derfor officielt EU den 29. marts 2019. EU og Storbritannien forhandler på nuværende tidspunkt om vilkårene for Storbritanniens udtrædelse af EU og for det fremtidige samarbejde mellem Storbritannien og EU.

Storbritannien forlader EU-samarbejdet den 29. marts 2019, men vilkårene for udtrædelsen af EU og for det fremtidige samarbejde er endnu præget af stor usikkerhed. Uagtet resultatet kan Storbritanniens udtræden af EU få konsekvenser for din virksomhed, hvis du i dag handler med Storbritannien.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdt derfor i samarbejde med Erhvervsstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit onsdag den 20. februar 2019. Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområde.

På informationsmødet oplyste Erhvervsstyrelsen indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked, hvorefter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdte parallelle sektorspecifikke sessioner indenfor områderne luftfart, vejtransport og byggeri.

Oplægget om byggeri ligger tilgængelig her.

Du kan finde Construction Products Regulation if there is no Brexit deal her.