Efter episoden i juli 2016, hvor 6 unge styrtede til jorden i Nykøbing Falster, da de opholdte sig på en altan som kollapsede, har der været øget fokus på vedligeholdelse af altaner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udgivet en vejledning i identifikation, vedligehold og reparation af altaner med udliggerjern.

Udliggerjern i altaner var især brugt i byggerier fra 1900-1960’erne. Altaner med udliggerjern kan være en udfordring at vedligeholde. Tegn på nedbrydelse kan som oftest ikke ses på overfladen, idet kritisk nedbrydning af de bærende stålprofiler kan være skjult i facaden.

Bygningsejeren har i henhold til byggelovgivningen ansvar for at sikre, at dennes bygninger er sikre og forsvarlige at færdes i. Ejeren har pligt til at vedligeholde og reparere sine bygninger i det omfang, det er nødvendigt for at mindske risikoen for skader på personer i hele bygningens levetid.

Hensigten med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning er ikke, at bygningsejeren selv skal kunne udføre en vurdering af altanens tilstand, da denne proces altid bør foretages af fagfolk.
Denne vejledning skal ruste altanejerne til processen, som er forbundet med at identificere, vedligeholde og reparere altaner med udliggerjern og dermed få en identifikation om altanen bør undersøges nærmere.

Se vejledningen her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen