Den 7. juli 2016 vedtog Europa-Kommissionen en ny rapport om status for gennemførelse af Byggevareforordningen (Construction Products Regulation-CPR). Rapporten viser, at gennemførelsen af forordningen er godt begyndt, globalt set, og nyder godt af en aktiv inddragelse af interessenter.

Byggevareforordningen (CPR) blev vedtaget i 2011 og fastlægger harmoniserende regler for markedsføring af byggevarer i EU. Det sikrer, at pålidelige oplysninger er tilgængelige for fagfolk, offentlige myndigheder og forbrugere, så de kan sammenligne produkters ydeevne fra forskellige producenter, i forskellige lande.

Denne rapport om CPR viser tilfredsstillende fremskridt i lyset af de betydelige ændringer, som forordningen har betydet for et velfungerende indre marked for byggevarer, som er blevet enklere og klarere end før. For eksempel gives producenterne mulighed for at afgive Declaration of Performance (DoP) elektronisk, og således stille deres varedeklarationer til rådighed for køberne elektronisk. Desuden har strenge krav til de notificerede organer, der er involveret i procedurerne til vurdering og verifikation, medvirket til at øge troværdigheden af CPR. Dette er til gavn for alle involverede parter, især for små virksomheder, som er de vigtigste aktører i byggesektoren.

Rapporten minder også om, at CPR kun har været fuldt anvendt siden juli 2013. Derfor er det endnu for tidligt at drage endelige konklusioner. Men nogle områder viser plads til forbedringer, især inden for harmoniserede standarder og markedsovervågningen, hvor der endnu er brug for at opnå mere. Det er også nødvendigt at tage skridt til at imødekomme forventningerne hos små og mellemstore virksomheder bedre, især mikrovirksomheder.

For at sikre en fortsat succesfuld implementering af CPR, agter Kommissionen at styrke de bestræbelser, der allerede er iværksat, navnlig gennem organisering af tekniske platforme, der skal være tilgængelige for de vigtigste af de berørte parter og med fokus på de centrale udfordringer, der er identificeret i rapporten.

Læs hele rapporten her.