Læs om forskning inden for varmepumper – der bl.a. udvikler nye produkter, kortlægger potentialer og tester nye koncepter.

Senest i 2020 skal alle el-forbrugere have smarte målere, der registrerer elforbruget time for time. Dermed kommer det til at betale sig at flytte forbrug fra tidspunkter, hvor el er dyrt til tidspunkter, hvor el er billigt. De el-drevne varmepumper kommer til at bidrage og spille en væsentlig rolle i det intelligente energisystem.

Den nyeste forskning inden for varmepumper går ud på at udvikle produkter til mange forskellige anvendelser, kortlægge potentialet i enfamiliehuse og sommerhuse og teste nye koncepter på markedet. Samtidig har branchen fokus på brug af naturlige kølemidler, hybrid løsninger, energieffektivitet, systemoptimering og brugervenlige beregningsprogrammer. Videncentret har her udvalgt seks projekter, der viser den nyeste viden og udvikling.

De seks projekter: 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger