Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Energistyrelsen har netop udgivet en folder, der giver et overskueligt og samlet overblik over krav til varmepumpeinstallationer.

Det kan være vanskeligt at finde rundt i de mange regler for varmepumper. Derfor har installationsbranchen efterlyst et fyldestgørende overblik. Det har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Energistyrelsen lyttet til og udgiver derfor nu en folder, som giver en kortfattet men komplet oversigt.

Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Pia Rasmussen siger:
”En varmepumpeinstallation involverer mange fagområder og megen lovgivning, som kan være svær at holde styr på. Fx støjkrav og krav til virkningsgrad, til installatørens og servicemontø­rens kompetencer og til eftersyn og demontering. Nu har vi samlet et overblik i en simpel folder. Vi håber, det kan blive et stærkt værktøj for alle dem, der arbejder med varmepumper i hverdagen”.

Folderen behandler følgende emner:

  • Dimensionering og virkningsgrad
  • Særlige krav til jordvarmeanlæg
  • Krav om måler, isolering, tilgængelighed og afløb
  • Støjkrav
  • Krav til installatør og reparatør/serviceperson
  • Krav til afprøvning, manual og aflevering
  • Krav om årligt eftersyn og lækagekontrol
  • Demontering

Den nye folder kan frit downloades her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger