Rekrutteringsindsatsen er på rette vej.

Danske Byggecentres medlemsforretninger har en stor udfordring med, at kunne tiltrække de ønskede elever i kampen med den øvrige detailhandel – Dansk Supermarked, Jysk og tøjforretningerne. Danske Byggecentre har derfor iværksat en rekrutteringskampagne for derigennem, at øge kendskabet til branchen og vore uddannelser.

Rekrutteringskampagnen er en vigtig, fælles indsats – på tværs af kæderne – over for UU-vejledere og skolelærere. Det er en direkte information om de uddannelser, vi tilbyder i branchen, og hvem vi er. Kampagnen afspejler desuden et unikt samarbejde mellem kædernes HR-folk, Danske Byggecentre og medlemsforretningerne.

Indsats i foråret 2018
Indsatsen i foråret 2018 har været målrettet UU-vejledere. DBs to konsulenter har således besøgt 22 UU-vejlederkontorer med i alt 315 deltagere fra midt december 2017 til slut april 2018.

Det siger UU-vejlederne
Et stort problem er, at kendskabet til erhvervsuddannelserne er begrænset i folkeskolerne, og selvom UU-vejlederne forsøger at argumentere herfor og bliver “punket” hertil af ministeriet, så er gymnasievalget den lette vej. Problemet er, at gymnasievejen i fremtiden også er et fravalg af erhvervsuddannelserne. Det er der desværre kun få, der erkender.

DB bliver af UU-vejlederne rost for et godt initiativ. Vi er den eneste branche, der på denne måde kontakter UU-vejlederne direkte. Der gives udtryk for, at de, efter at være blevet grundigt orienteret om karrieremulighederne hos de danske byggecentre, vil have os med i tankerne fremadrettet.

Der er stor interesse for vores ”Erhvervspraktikgaranti”, som betragtes som et utroligt stærkt tilbud.

Brochurematerialet bliver rost for at være overskueligt og informativt, og der gives udtryk for, at man finder vore uddannelser og de efterfølgende karrieremuligheder meget interessante.

UU-vejlederne giver udtryk for, at de har fået øjnene op for os og vil have os i deres tanker, når de skal vejlede de unge, og roser os for initiativet.