Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Undervisningen skal give flere studerende mod på at starte egen virksomhed. Operatører kan søge om op til 7,5 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Baggrund
I Danmark får få studerende undervisning i iværksætteri, når man sammenligner med resten af EU. Samtidig starter tre gange så mange studerende egen virksomhed, når de først har fået undervisning i entreprenørskab.

Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Indsatsen skal give flere unge iværksætterkompetencer og mod på at blive selvstændige. Operatøren kan fx være en uddannelsesinstitution eller andre relevante aktører.

Undervisning i iværksætteri
Indsatsen skal udvikle, afprøve og implementere digitale undervisningsmetoder og -redskaber inden for iværksætteri. Gennem undervisningen skal de studerende tilegne sig kompetencer, der ruster dem bedre til at etablere sig som selvstændige. Samtidig skal projekterne munde ud i, at de studerende gennem undervisningen i højere grad får lyst til at etablere egen virksomhed. Der skal være tale om ny og forbedret undervisning, som ikke er en del af den almindelige undervisning.

Aktiviteter kan være:

  • Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der målretter undervisningen på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser mod etablering af egen virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer inden for fx gamification.
  • Udvikling og implementering af uddannelses- og undervisningsforløb, fx i regi af studentervæksthuse og innovationcamps, som kan tilbyde innovative opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder.
  • Opkvalificering af lærere på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og opfølgning i form af forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser.

Ansøgningsmateriale og uddybende information
Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, der har til formål at øge antallet af iværksættere og øge jobskabelsen i virksomheder. I socialfondsprogrammet er der tre indsatsområder under prioritetsakse 1 (a, b og c). Ansøgninger skal ligge inden for indsats b, undervisning i iværksætteri.

Find uddybende oplysninger her.

Ansøgning
Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningsskema.
Åbn ansøgningsskemaet her.
Ansøgningsfristen er den 30. august 2019 kl. 12.00.

Finansiering
Et projekt vil blive medfinansieret med op til 5 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 2,5 mio. kr.

Hvis en ansøgning vedrører aktiviteter i Region Sjælland og én eller flere af de øvrige regioner, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, samt én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Hovedstaden og Bornholms Regionskommune gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Socialfonden maksimalt kan finansiere 60 pct. af det samlede budget.

Der kan maksimalt søges om 1,4 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 3,6 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.