I forbindelse med DB12 salgs- og leveringsbetingelser kan man som leverandør tilmelde sig et udvidet ansvar på byggematerialer. Udvidet ansvar er en frivillig ordning for leverandører, der accepterer ansvar for sine byggematerialer i ti år fra tidspunktet hvor byggematerialet blev taget i brug. Det udvidede ansvar betyder således, at leverandøren overtager det ansvar byggecentrene har i kraft af Forældelsesloven fra 2008, hvor private kunders reklamationsfrist over for mangelfulde byggematerialer blev forlænget til 10 år. Tiltræder man udvidet ansvar, står man også til ansvar for sine produkter overfor de professionelle kunder, som køber produkterne i byggecentret, og senere afsætter det til en privat slutbruger.

På www.udvidetansvar.dk har godt 190 leverandører tilkendegivet, at de har påtaget sig ansvaret for deres byggematerialer. Det giver en sikkerhed for håndværkere og entreprenører, når de køber byggematerialer, fordi leverandøren har påtaget sig det ansvar, der ligger i lovgivningen vedr. mangelsansvar på byggematerialer, når slutkunden er forbruger. Lovgivningen giver 10 års reklamationsfrist på skjulte mangler ved byggeri og byggematerialer.

Som medlem af ByggeBasen, kan du tilgå udvidet ansvar på din produktside inde på ByggeBasen.

Der er fortsat leverandører, der ikke har registreret sig i forbindelse med udvidet ansvar på byggematerialer. Det er vigtigt at leverandører uden byggematerialer også får registreret sig under egen produktside på www.byggebasen.dk, således at vi har det fulde overblik over hvilke leverandører, der har byggematerialer i deres sortiment.