I forbindelse med DB12, Danske Byggecentres almindelige salgs- og leveringsbetingelser, kan man som leverandør tilmelde sig et udvidet ansvar på byggematerialer.

Udvidet ansvar er en ordning for leverandører, der tør påtage sig ansvar for fejl og mangler, der er opstået i produktionen af deres byggematerialer. Det udvidede ansvar løber i ti år fra tidspunktet, hvor byggematerialet blev taget i brug. Fejl der opstår, efter produktet har forladt produktionen, er ikke omfattet af det udvidede ansvar. Det udvidede ansvar betyder således, at leverandøren overtager det ansvar byggecentrene har, i kraft af Forældelsesloven fra 2008, hvor private kunders reklamationsfrist over for mangelfulde byggematerialer blev forlænget til 10 år.

Udvidet ansvar er kun gældende på byggematerialer. Følgende definition fra byggevareforordningen kan give en indikation af, hvilke produkter der er byggematerialer: ”»byggevare/byggemateriale«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf…”

Kun ved salg til private forbrugere
Det er vigtigt at pointere, at det udvidede ansvar kun gælder ved salg til private forbrugere. Hvis der er tale om leverancer af byggematerialer, hvor byggevareleveranceklausulen er aftalt, vil ansvarsperioden være på 5-6 år ved skjulte fejl og mangler. Det vil typisk være i tilfælde, hvor slutbrugeren er offentlig, offentligt støttet, eller at der er indgået AB92/AB18.

Byggecentrene giver det udvidede ansvar videre i forsyningskæden
Byggecentrenes ansvar for byggematerialer er som udgangspunkt begrænset til ét år, hvis der er tale om salg til professionelle kunder. Som en udvidet service giver de danske byggecentre det udvidede ansvar videre til deres professionelle kunder, således de også er dækket ved videresalg til private forbrugere.

Baggrunden for oprettelsen af det udvidede ansvar er, at det ikke er rimeligt, at en håndværker skal stå med ansvaret for fejl og mangler i byggematerialer, der er opstået hos producenten. Det er kun producenten selv, der bør tage ansvar for dette.

Fordele
Der er flere fordele for dig som leverandør af byggematerialer at tiltræde udvidet ansvar. Du gør det nemmere for byggecentrene, og i sidste ende deres kunder, at købe dine produkter, fordi du igennem udvidet ansvar signalerer, at du står inde for dine produkter.

  • Du hjælper byggecentrene med at sælge dine produkter
  • Du hjælper byggecentrene med at tilbyde deres kunder den bedste service
  • Du viser slutbrugeren og omverdenen, at du står inde for dine produkter
  • Du bliver en troværdig samhandelspartner for byggecentrene og deres kunder
  • Du får en konkurrencemæssig fordel, hvis du har tiltrådt udvidet ansvar frem for dine konkurrenter

Hvordan tiltræder du
Du tiltræder udvidet ansvar igennem ByggeBasen, hvor du under dine stamoplysninger kan rette din status på udvidet ansvar. På hjemmesiden www.udvidetansvar.dk bliver udvidet ansvar markedsført, og de danske byggecentre giver her deres kunder mulighed for at se, hvilke leverandører der er tiltrådt. Her er det også muligt at læse mere om udvidet ansvar.