Pressemeddelelse

BYGGERI’16 har været en stor succes, der slår flere rekorder. Det viser en tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt besøgende, udstillere og medlemmer af Danske Byggecentre i forbindelse med dette års messe i Fredericia. Ni ud af ti udstillere har allerede besluttet sig for at deltage igen i 2018. Det samme gælder fire ud af fem besøgende.

MESSE C i Fredericia var i starten af marts fyldt med mere end 26.000 besøgende håndværkere, arkitekter, ingeniører og andre professionelle i byggebranchen, som lagde et besøg forbi de 300 udstillere på BYGGERI’16.

Arrangørerne bag BYGGERI-messen, Brancheforeningen Danske Byggecentre, har efterfølgende gennemført en række tilfredshedsundersøgelser blandt de besøgende, udstillere og medlemmerne af Danske Byggecentre for at skabe sig et indtryk af branchens tilfredshed med messen.

Blandt udstillerne viser undersøgelsen, at hele ni ud af ti udstillere (90 pct.) allerede nu har besluttet sig for at deltage på BYGGERI’18. Og ikke mindre end 95 pct. er tilfreds med dette års deltagelse i Fredericia.

Rekordhøj tilfredshed blandt besøgende
Samme tilfredshed kan spores hos de besøgende, hvor ni ud af ti (92 pct.) er tilfreds med udbyttet af deres besøg, og knap fire ud af fem (79 pct.) har allerede nu har besluttet sig for at besøge messen igen i 2018.

Den rekordhøje tilfredshed er ifølge Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, et vidnesbyrd om, at byggeriet fortsat kan høste et stort udbytte af det personlige møde blandt branchens parter. Undersøgelsen viser da også, at specielt den personlige dialog med udstillerne vægtes højt af 96 pct. af de besøgende.

Medlemmerne af Brancheforeningen Danske Byggecentre er på linje med udstillere og besøgende svært tilfredse med messen. Hele 87 pct. af dem er således tilfredse med BYGGERI´16 og udbyttet af deres besøg.

I en tid, hvor alt digitaliseres og foregår online, vil nogen kunne forfalde til at tro, at der ikke længere er behov for en fysisk byggerimesse. Men det har fortsat høj værdi for byggefagfolk at mødes personligt, snakke, netværke og blive klogere sammen. BYGGERI-messen er blevet et vigtigt samlingspunkt for branchens aktører og stedet, hvor der hentes inspiration og deles viden og erfaringer, siger Palle Thomsen, som fortsætter:

Vi er allerede nu i gang med at planlægge endnu en succesfuld udgave af BYGGERI-messen fra den 13. til den 16. marts 2018. Tema og program er endnu ikke fastlagt, men vi vil gerne love udstillere og besøgende et lige så højt niveau som i år, siger Palle Thomsen.

 

OM UNDERSØGELSERNE

Udstillere
– 95% er tilfredse med deres deltagelse på messen
– 86% er meget tilfredse/tilfredse med udbyttet af deltagelsen
– 89% er meget tilfredse/tilfredse med markedsføringen af messen
– 90% er meget tilfredse/tilfredse med de besøgendes seriøsitet og kvalitet
– 89%, at deltagelsen på messen er en meget vigtig/vigtig markedsføringsmæssig profilering over for kunder
– 90% har allerede nu besluttet at deltage på BYGGERI´18.

Danske Byggecentres medlemmer
– 87% er meget tilfredse/tilfredse med BYGGERI’16 og udbyttet af deres besøg
– 90% er meget tilfredse/tilfredse med markedsføringen af messen
– 86% finder, at messen er en meget vigtig/vigtig profilering over for kunder, og
– 80% af Danske Byggecentres medlemmer er desuden meget tilfredse/tilfredse med det faglige og informative niveau hos udstillerne

Besøgende
– 92% er tilfredse med BYGGERI’16 og udbyttet af deres besøg
– 96% af de besøgende vægter den personlige dialog med udstillerne på messen højt og
– 79% har allerede nu besluttet at besøge messen i 2018. Kun 4% svarer nej til det spørgsmål.

OM BYGGERI’18
BYGGERI’18 afholdes 13. til 16. marts 2018 – i MESSE C i Fredericia – for 18. gang. BYGGERI-messen har igennem årerne positioneret sig som Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer.

Arrangør:
BRANCHEFORENINGEN DANSKE BYGGECENTRE
Egebækvej 98
2850 Nærum
Tlf. 45 80 78 77
E-mail: info@byggerimessen.dk

For yderligere information, kontakt
Adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen, tlf. 45 80 78 77
Pressechef, Claus Bendsen, tlf. 20 26 32 96