Ikrafttrædelse af bygningsreglement (BR15) er udskudt til 1. januar 2016.

Det var forventet, at reglerne kunne træde i kraft i august 2015, men Kommissionen har forlænget den tre måneder lange notifikationsperiode med yderligere tre måneder. Forlængelsen af stand-still perioden skyldes et behov for at afklare udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- og naturgasfyr. Spørgsmålet forventes at være afklaret inden udløbet af stand-still perioden primo november.

Efter udløbet af stand-still perioden vil Trafik- og Byggestyrelsen hurtigst muligt i november udstede BR15 med henblik på ikrafttræden 1. januar 2016. I første halvår af 2016 vil der være overgangsperiode. 1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10 og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft.

BR15 udmønter bl.a. de stramninger af energikravene til nye bygninger fra 2015, som blev aftalt ved indgåelse af energiaftalen i 2008 mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen