Tilskud fra tilgængelighedspuljen for 2017 blev 5. januar 2018 uddelt til projekter i alle dele af landet. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre.

Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på i alt 32 mio. kr. i perioden 2015-2018, som fordeles med 8 mio. kr. årligt.

Med tilgængelighedspuljen fra 2017 er der givet tilskud til 33 ud af 40 ansøgninger.

Blandt tilskudsmodtagerne fra puljen er blandt andet Sorø Akademis Skole, hvor der gives tilskud på 727.490 kr. til etablering af elevator samt handicaptoilet. En anden af dette års tilskudsmodtagere er landbrugsmuseet Herregården Hessel, som får tilskud på i alt 301.250 kr. til fire forskellige tilgængelighedsforbedringer; etablering af niveaufri adgang, rampe, handicaptoiletter og automatisk døråbning. Det vil være omkring 1.500 personer med handicap, der årligt vil få gavn af tilgængelighedsforbedringerne.

Tilskud fra puljen kan hvert år ansøges af kommunale, regionale, statslige og andre offentlige institutioner. Der kan søges om tilskud til 25 % af omkostningerne til tilgængelighedsforanstaltningerne i byggeprojektet.

Tilskud fra puljen bliver givet til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. Det kan eksempelvis være tilskud til etablering af en elevator eller en rampe i en bred vifte af offentlige bygninger, herunder skoler, kirker, forsamlingshuse og haller mv.

Ansøgninger for tilgænglighedspuljen for 2018 vil blive åbnet i foråret. Der vil komme nærmere information på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen