Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder et demonstrationsprojekt med det formål at afprøve og høste erfaringer med digitale værktøjer og nye samarbejdsformer i byggeriet. Projektet er en del af Strategi for digitalt byggeri, der blev lanceret i januar 2019.

Byggebranchen har stadig stor appetit på erfaring og viden om, hvordan digitale løsninger og nye samarbejdsformer kan understøtte hinanden bedre i praksis.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer derfor branchen til at give tilbud på et demonstrationprojekt. Formålet med demonstrationsprojektet er at indhente praktiske erfaringer som kan vise, hvordan byggevirksomheder og bygherrer kan fremme et mere effektivt og bæredygtigt byggeri ved at anvende digitale værktøjer i samspil med nye måder at organisere arbejdet på.

Ambitionen er, at projektet indeholder en kombination af brug af digitale værktøjer, fælles standarder og nye samarbejdsformer. Det kan f.eks. være et projekt, der afprøver nye former for ansvarsdeling, honorering og deling af data. Afprøvelsen kan ske inden for et eller flere byggeprojekter, delprocesser eller udviklingsaktiviteter.

Projektet finansieres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania. Den økonomiske ramme for projektet udgør i alt 3 mio. kr. ekskl. moms. Der kan søges midler til udvikling og administration af demonstrationsprojektet, herunder f.eks. projektstyring eller udvikling og implementering af samarbejdsmodeller, kompetenceforløb, innovative værktøjer eller teknologier mv.

Alle er velkomne til at afgive et tilbud. Tilbudsgiver kan deltage i udbuddet alene, som en del af en sammenslutning, f.eks. et konsortium, eller i samarbejde med andre enheder, f.eks. underleverandører.

Tilbuddet skal være modtaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 21. august 2020, kl. 12.00.

Læs udbudsmaterialet for Gennemførelse af demonstrationsprojekt om digitale værktøjer og samarbejdsformer i byggeprojekter her.

For spørgsmål kontakt mailadressen Byggeri@tbst.dk.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen