Alle har pligt til at overholde Bygningsreglementet, men du er nok ikke alene, hvis du føler, at du ikke har det fulde overblik over Bygningsreglementets 150 sider.

På SBi-kurset Overblik over Bygningsreglementet gennemgår og forklarer ni af landets førende eksperter hele teksten for dig.

I mellemtiden får du lige tre tip om, hvordan du kan danne dig et overblik.

1. BEMÆRK KAPITELINDDELINGEN
Den giver faktisk ret god mening. Men søg ikke efter nogen stringent bygningsdelsklassifikation. Bygningsreglementets kapitelinddeling er mere pragmatisk og tager først og fremmest udgangspunkt i bygningens kvalitative egenskaber, fx indretning, indeklima, energiforbrug.

2. BRUG HENVISNINGERNE
Bygningsreglementet har masser af henvisninger, som konkretiserer og eksemplificerer reglementets bestemmelser: Normer og standarder, BYG-ERFA-blade, SBi-anvisninger osv. Ved at studere disse tekster vil du bedre forstå den enkelte bestemmelses fulde betydning.

3. SKELN MELLEM DETAILKRAV OG FUNKTIONSKRAV
Det første bygningsreglement i 1961 stillede detaljerede krav med angivelse af mindstemål etc. Den slags er let at forstå, men kan hæmme udviklingen af byggeriet. Allerede ved revisionen af Bygningsreglementet i 1972 valgte man derfor at ændre en række af detailkravene til mere åbne funktionskrav, der beskrev, hvad den givne bygningsdel skulle kunne, frem for hvordan den eksakt skulle se ud. Og lige siden er en støt stigende del af Bygningsreglementets detailkrav blevet omformuleret til funktionskrav. Dette giver mere frihed, men stiller også større krav til byggeriets professionelle parter om, at de selv tager stilling til, hvordan funktionskravene i den konkrete situation skal opfyldes. I det gældende Bygningsreglement 2015 er der fortsat mål på nogle bestemmelser, men alle forventer, at de kommende ændringer af Bygningsreglementet vil fortsætte bevægelsen i retning af funktionsbaserede krav.

Kurset Overblik over Bygningsreglementet begynder lige netop med at forklare, hvad det konkret betyder for dig, at kravene bliver mere og mere funktionsbaserede. Derefter gennemgår eksperterne Bygningsreglementet kapitel for kapitel. Og du kan selvfølgelig stille spørgsmål undervejs.

KUNNE DET VÆRE NOGET FOR DIG?

Ja tak, giv mig overblik over Bygningsreglementet klik her.

SBI-KURSER
Radonrenovering
Overblik over Bygningsreglementet
Småhuses indretning og funktion
Småhuses styrke og stabilitet
Tilgængelighed i bygninger og udearealer
Afhjælpning af PCB i indeklimaet
Håndtering af byggeaffald med PCB
Demensvenlige plejeboliger
Bygningers energibehov og Be15
PCB i bygninger
Vådrum

Vores adresse er:
Statens Byggeforskningsinstitut | Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15 | DK-2450 København SV | www.sbi.dk | sbi@sbi.aau.dk