Problemer med nye eller ny-renoverede tekniske installationer i store bygninger kan forebygges ved at bruge performancetest af installationerne. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har netop udgivet tre nye vejledninger om, hvordan man helt konkret performancetester.

De tre vejledninger handler om fjernvarmeanlæg, naturgasanlæg og ventilationsanlæg.

Med performancetests er det bygherren, der fra start stiller kravene til, hvordan anlægget skal testes, og hvordan dette skal dokumenteres. Der stilles der altså ikke nye krav til installationerne, men der sker en præcisering af, hvordan kravene kontrolleres.

Performancetests er et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. Den forebygger mange af de problemer, som bygherrerne typisk kan opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse. Beboerne vil ikke opleve gener, og desuden vil bygherren overtage en bygning, hvor de driftsansvarlige kan koncentrere sig om at drifte bygningen fra dag 1 og kan undgå at bruge tid på at at udbedre fejl og mangler.

Se mere og Download vejledningerne her

Kilde: Videncenter for energibesparelser i Bygninger.