Trafik- og Byggestyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af årsagen til, at en altan i Nykøbing Falster kollapsede i juli 2016. Undersøgelsen viser, at altanens bæreevne ikke var tilstrækkelig, da underliggerjernene var gennemkorroderede.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Trafik- og Byggestyrelsen foretaget en undersøgelse af årsagerne til nedstyrtningen af en altan på 1. sal i Nykøbing Falster i juli 2016. Ved nedstyrtningen blev 6 personer kvæstet.

SBi konkluderer i sin rapport, at altanen er kollapset uden forudgående direkte synlige indikationer af et forestående svigt i udliggerjernene. Udliggerjernene, der bærer altanen, har været gennemkorroderede og havde ikke den fornødne bæreevne. Derudover konkluderes det, at der ikke er tegn på, at altanen siden sin opførsel er blevet renoveret, eller at altanen i væsentligt omfang skulle være opført forskelligt fra datidens (1948) alment anvendte metodik.

Da den nedstyrtede altan var udført efter datidens byggetradition, vurderer SBi, at problemstillingen også kan være til stede i andre lignende altaner fra perioden ca. 1900 til 1950erne. SBi understreger, at altaner kan være kollapstruede, selvom der ikke er synlige tegn på et svigt. For at undersøge den enkelte altans tilstand, er den eneste mulighed, som rapporten fra SBi peger på, at hugge facaden op oppefra, så det bliver muligt at besigtige udliggerjernene frem til omstøbningen i facaden.

Trafik- og Byggestyrelsen har igangsat en opfølgende undersøgelse, der bl.a. skal anvise metoder til at afgøre, om en konkret altan er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Undersøgelsen skal så vidt muligt også vejlede om, hvilke typer af altaner det primært kan være relevante at undersøge.
Læs nyheden og find rapporten på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen