45 kommuner får nu tildelt midler fra pulje til landsbyfornyelse til at rydde op, nedrive og forskønne huse i de mindste byer i landdistrikterne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler nu midler til de 45 tilskudsberettigede kommuner fra pulje til landsbyfornyelse. Rammen for 2017 er på 57,4 mio. kr. Statens refusion af kommunernes udgifter indtil primo 2019 er forhøjet fra 60 % til 70 %.

Pulje til landsbyfornyelse er en hjælpende hånd til kommunernes arbejde med at skabe udvikling og attraktive landsbyer i landdistrikterne. Med midlerne kan kommunerne forskønne landsbyer ved bl.a. at nedrive og istandsætte bygninger og indrette byrum på tomme grunde efter nedrivning.

Fra 1. januar i år er administrationen af pulje til landsbyfornyelse overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor også administration af byfornyelsesloven er placeret.

En oversigt over de tilskudsberettigede kommuner kan læses her.

Kilde: Trafikstyrelsen