Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler støtte til otte projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2018. Projekterne skal arbejde med at inkorporere mindre byers omkringliggende herlighedsværdier i byudviklingen.

Mange mindre bysamfund i landkommunerne er omgivet af smuk natur og særegne landskaber, som har en stor betydning for områdets attraktionsværdi og mulighed for at tiltrække både nye tilflyttere og besøgende.

Flere landsbyer er dog udfordret af manglende forbindelser til og opmærksomhed på de omkringliggende natur- og landskabsværdier. Derfor er der et uudnyttet potentiale i at tænke naturen og byen bedre sammen, når vi byfornyer på landet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor uddelt støttemidler til en række pilotprojekter, der skal opsamle erfaring om netop dette greb.

Formålet med projekterne er at forbedre og formidle brugen af natur- og landskabsværdier som en driver for byfornyelsen til at skabe attraktive landsbyer for bosætning og udvikling. For at sikre konkret og håndgribelig nytteværdi er samtlige projekter bundet op på en fysisk indsats.

Et par eksempler: I Bjerringbro skal den bynære del af Gudenåen via en promenadestrækning nytænkes som et fælles mødested for hele byen.

På halvøen Jungshoved skal der – med udgangspunkt i tankerne omkring baghaven – arbejdes med at trække egnsspecifik flora ind i byen blandt andet ved at etablere en traditionel landsbyhave.

I flere af projekterne skal der udvikles metoder for dialog og samarbejde med lodsejere af de jordstykker, som mange af stisystemerne skal anlægges på. Andre projekter arbejder også med modeller for forankringen af den fysiske indsats. Det sker blandt andet gennem oprettelsen af laug og partnerskaber, hvor private aktører skal stå for den videre drift og udvikling.

Endvidere har styrelsen givet støtte til ét projekt om bæredygtig nedrivning, som skal undersøge potentialerne i genanvendelse af beton fra nedrivning samt understøtte blandt andet offentlige bygherrer i udbudsprocessen.

Læs mere om de otte projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2018 her.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen