Træsektoren bidrager væsentligt til samfundsøkonomien. Det er konklusionen på analysen ”Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien” der er udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz i samarbejde med Danske Byggecentre og andre interessenter i træsektoren.

Men træsektoren bidrager ikke alene til jobskabelse og velfærd, den skaber også klimaløsninger og viser vejen for Danmarks grønne omstilling og bæredygtigt byggeri.

  • Men er træ i byggeriet godt for klimaet?
  • Kan det overhovedet lade sig gøre at bygge højt med træ?
  • Og er der træ nok til at bygge en fossilfri fremtid?

Hør mere på mødet den 14. marts, hvor du også kan blive klogere på:

  • Energikravene i BR18 og de hjælpeværktøjer Videncentret for energibesparelser i bygninger stiller til rådighed
  • ”Vælg bæredygtigt” –  Rådgivende materiale til håndværkere – se materialet her.
  • Bæredygtighed i ByggeBasen
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ”Strategi for digitalt byggeri”. Læs mere her.

Vigtige emner og ny viden – på bare en eftermiddag!

Se hele programmet her.

Tilmelding
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Mette H. Jensen, mhj@bdb.dk, hvor du angiver: 1) Firmanavn 2) Navn og e-mail på deltager(e)

Sidste frist for tilmelding er 11. marts
Deltagelse er gratis, men ”no show” uden afbud vil blive faktureret med kr. 150,00.