Træ Er Miljø er glade for at byde ’Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning’ velkommen som deltager i Træbranchens fælles informationsprojekt og samarbejdet omkring den danske træportal www.trae.dk.

Forskning i skov og træ
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – hvor en stor del tidligere hed ’Institut for Skov og Landskab’ – er en del af Københavns Universitet.

På instituttet forskes der bla. i nationale og internationale problemstillinger inden for skov, natur og biomasse herunder træ.

Det er også her, at man kan blive uddannet til f.eks. ’Skov og Landskabsingeniør’ og ’Forstkandidat’.

Godt samarbejde

– Vi har altid haft et godt samarbejde med Træ Er Miljø, så det var naturligt for os at træde ind i samarbejdet, da vi blev inviteret til at deltage, siger Forskningschef på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Vivian Kvist Johannsen.

Tiende medlem hilses velkommen
Hos Træ Er Miljø, som i 1995 blev stiftet af 7 organisationer og 2 styrelser på tværs af den danske træbranche, hilses udvidelsen med det 10. medlem selvsagt velkommen.

– Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning huser landets fremmeste forskere inden for træ, skov og natur, så vi er naturligvis meget glade for at de nu er del af vores vigtige samarbejde, siger Træ Er Miljøs bestyrelsesformand Peter Jensen, der selv repræsenterer de Danske Træindustrier i samarbejdet.

Træ Er Miljø er træbranchens fælles informationsprojekt, hvis formål er at formidle veldokumenteret viden om træ.

Veldokumenteret viden og netværksdannelse
Med deltagelse af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning bliver samarbejdet tilført yderligere faglig ballast, som styrker Træ Er Miljøs vision nemlig at opnå langvarige effekter på danskernes viden om og holdning til træ.

Derudover bidrager deltagelse af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning også til at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen, hvilket også er et af Træ Er Miljøs erklærede mål.

De 9 øvrige parter i Træ Er Miljø består af:

  • 3F- Fagligt Fælles Forbund
  • Brancheforeningen Danske Byggecentre
  • Dansk Skovforening
  • Dansk Træforening
  • Danske Træindustrier
  • Miljøstyrelsen
  • Naturstyrelsen
  • Træ- og Møbelindustrien
  • Træinformation

Læs mere om Træ Er Miljø i Hvem står bag?

Kilde: Træ Er Miljø, www.trae.dk